Matthew 22

ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲣⲟ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲱϩⲙ ⲉⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ ⲉⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓ. ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲕⲉϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲡⲁⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲛ ⲁⲓⲥⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲥⲁⲛⲁϣⲧ ⲥⲉϣⲁⲁⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲥⲃⲧⲱⲧ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲉⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲁⲩⲃⲱⲕ. ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲛⲉⲩϭⲟⲟⲙ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲧⲉϥⲉⲓⲉⲡϣⲱⲧ. ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲁⲩⲥⲟⲥⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ. ⲡⲣⲣⲟ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲟⲩϭⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲛⲛⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲱⲕϩ ⲛⲧⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ. ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲛϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲙⲉⲛ ⲥⲃⲧⲱⲧ ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ. ⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲙⲁ ⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲱϩⲙ ⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲛϣⲉⲗⲉⲉⲧ. 10 ⲁⲩⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲁⲩϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ϩⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲥ. ⲁϥⲙⲟⲩϩ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲁ ⲛϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲛⲛⲉⲧⲛⲏϫ. 11 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲣⲟ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲛⲏϫ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲙⲛϩⲃⲥⲱ ϩⲓⲱⲱϥ ⲙⲙⲁ ⲛϣⲉⲗⲉⲉⲧ. 12 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲁⲕⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲙⲛϩⲃⲥⲱ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲙⲙⲁ ⲛϣⲉⲗⲉⲉⲧ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁⲣⲱϥ ⲧⲱⲙ. 13 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ϫⲉ ⲙⲟⲩⲣ ⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ. ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲓⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡϭⲁϩϭϩ ⲛⲛⲟⲃϩⲉ. 14 ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲧⲥⲟⲧⲡ.

15 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲟⲩϣⲟϫⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲡϥ ϩⲛ ⲟⲩϣⲁϫⲉ. 16 ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲉⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲛⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲕϯⲥⲃⲱ ⲛϩⲏⲧⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲕⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲁⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲕϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉϩⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ. 17 ⲁϫⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓ ⲛⲁⲕ. ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲉϯⲕⲩⲛⲥⲟⲥ ⲙⲡⲣⲣⲟ ϫⲛⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ. 18 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲧⲉⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ. 19 ⲙⲁⲧⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲛⲟⲙⲓⲥⲙⲁ ⲙⲡⲕⲩⲛⲥⲟⲥ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ. 20 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲁⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲉⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲙⲛ ⲧⲉⲓⲉⲡⲉⲓⲅⲣⲁⲫⲏ. 21 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲡⲣⲣⲟ ⲧⲉ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯ ϭⲉ ⲛⲛⲁⲡⲣⲣⲟ ⲙⲡⲣⲣⲟ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 22 ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲃⲱⲕ.

23 ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ. 24 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ. ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲙⲟⲩ ⲉⲙⲛⲧϥϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲓ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛⲟⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ. 25 ⲉⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲁⲧⲏⲛ ⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲥⲁϣϥ ⲛⲥⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲁϥϫⲓϩⲓⲙⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲛⲧϥϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲕⲱ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ. 26 ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ. 27 ⲙⲛⲛⲥⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. 28 ϩⲣⲁⲓ ϭⲉ ϩⲛ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲛⲓⲙ ⲙⲡⲥⲁϣϥ. ⲁⲩϫⲓⲧⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 29 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲡⲗⲁⲛⲁ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ. ⲟⲩⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 30 ϩⲣⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲛ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ. ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲩϫⲓⲥϩⲓⲙⲉ. ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲡⲉ. 31 ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲙⲡⲉⲧⲛⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. 32 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲡⲉ. 33 ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥⲥⲃⲱ.

34 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϣⲧⲙⲣⲱⲟⲩ ⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ. 35 ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲛⲟⲙⲱⲇⲓⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲟⲥ ⲉϥⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ. 36 ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁϣ ⲧⲉ ⲧⲛⲟϭ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 37 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 38 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. 39 ⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕϩⲉ. 40 ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩⲁϣⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲥⲛⲧⲉ.

41 ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 42 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲓⲙ ⲡⲉ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉ. 43 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. 44 ϫⲉ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ϩⲙ ⲟⲟⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟⲓ ϣⲁⲛϯⲕⲱ ⲛⲛⲉⲕϫⲓⲛϫⲉⲉⲩⲉ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 45 ⲉϣϫⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϭⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ. 46 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲟⲩⲟϣⲃⲉϥ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲟⲗⲙⲁ ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϫⲛⲟⲩϥ.

Copyright information for CopSahidica