Matthew 23

1ⲧⲟⲧⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 2ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ. 3ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲣⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ ⲥⲉϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ. 4ⲥⲉⲙⲟⲩⲣ ⲇⲉ ⲛϩⲉⲛⲉⲧⲡⲱ ⲉⲩϩⲟⲣϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ ⲛϥⲓⲧⲟⲩ. ⲥⲉⲧⲁⲗⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲛⲛⲁϩⲃⲉ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲩⲧⲏⲏⲃⲉ. 5ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲥⲉⲟⲩⲱϣⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲕⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲕⲱ ⲛⲛⲉⲩⲧⲱⲧⲉ ⲉⲛⲁⲁⲁⲩ. 6ⲥⲉⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁ ⲛⲛⲟϫⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁ ⲛⲉϩⲙⲟⲟⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. 7ⲙⲛ ⲛⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲁⲅⲟⲣⲁ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. 8ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛⲥⲁϩ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲛⲥⲛⲏⲩ. 9ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲉⲓⲱⲧ ϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ. ⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. 10ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ. ⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 11ⲡⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ. 12ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓⲥⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲑⲃⲃⲓⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲑⲃⲃⲓⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϫⲁⲥⲧϥ.

13ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲧⲁⲙ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲏⲕ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ. 14[--]

15ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩϣⲧ ⲛⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ ⲉⲣⲟⲩⲁ ⲙⲡⲣⲟⲥⲩⲗⲏⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲣⲉ ϣⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲁϥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲉϥⲕⲏⲃ ⲉⲣⲱⲧⲛ.

16ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛϫⲁⲩⲙⲟⲉⲓⲧ. ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲱⲣⲕ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲱⲣⲕ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲃ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ. 17ⲛⲥⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲛⲃⲗⲗⲉ. ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ. ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲡⲉ ϫⲛⲡⲣⲡⲉ ⲡⲉⲧⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲃ. 18ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲱⲣⲕ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲱⲣⲕ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲡⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉⲧϩⲓϫⲱϥ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ. 19ⲛⲥⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲛⲃⲗⲗⲉ. ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲡⲇⲱⲣⲟⲛ ⲡⲉ ϫⲛⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲇⲱⲣⲟⲛ. 20ⲡⲉⲧⲛⲁⲱⲣⲕ ϭⲉ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϥⲱⲣⲕ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. 21ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲱⲣⲕ ⲙⲡⲣⲡⲉ ϥⲱⲣⲕ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. 22ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲱⲣⲕ ⲛⲧⲡⲉ ϥⲱⲣⲕ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ.

23ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϯ ⲙⲡⲣⲉⲙⲏⲧ ⲙⲡϩⲁϭⲓⲛ ⲛⲥⲧⲟⲓ ⲙⲛ ⲡⲉⲙⲓⲥⲉ ⲙⲛ ⲡⲧⲁⲡⲛ ⲛⲉⲧϩⲟⲣϣ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡϩⲁⲡ ⲙⲛ ⲡⲛⲁ ⲙⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲉⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲙⲕⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲧⲏⲩⲧⲛ. 24ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛϫⲁⲩⲙⲟⲉⲓⲧ ⲛⲉⲧⲑⲗⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧϣⲟⲗⲙⲉⲥ ⲉⲧⲱⲙⲕ ⲙⲡϭⲁⲙⲟⲩⲗ.

25ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲥⲁⲙⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙⲛ ⲡⲡⲓⲛⲁⲝ. ⲡⲉⲩϩⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲙⲉϩ ⲛⲧⲱⲣⲡ ϩⲓⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ. 26ⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲃⲗⲗⲉ ⲧⲃⲃⲟ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲥⲁⲛϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙⲛ ⲡⲡⲓⲛⲁⲝ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩⲕⲉⲥⲁⲙⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲧⲃⲃⲏⲩ.

27ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉⲧϫⲏϩ. ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲥⲁⲙⲃⲟⲗ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩⲥⲁ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲙⲉϩ ⲛⲕⲁⲥ ⲛⲕⲱⲱⲥ ϩⲓⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ. 28ⲧⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛϩⲉ. ϩⲓⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲛⲥⲁⲛϩⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲙⲉϩ ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ϩⲓⲁⲛⲟⲙⲓⲁ.

29ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲧ ⲛⲛⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲧⲥⲁⲛⲟ ⲛⲙϩⲁⲁⲩ ⲛⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. 30ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 31ϩⲱⲥⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲱⲧⲃ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 32ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. 33ⲛϩⲟϥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲉϩⲃⲱ. ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ. 34ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲟⲩ ϫⲓⲛⲉⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲡⲟⲗⲓⲥ. 35ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲥⲛⲟϥ ⲛⲓⲙ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲁⲩⲡⲁϩⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ϫⲙⲡⲕⲁϩ. ϫⲓⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲁⲃⲉⲗ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲃⲁⲣⲁⲭⲓⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲣⲡⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. 36ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ.

37ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲉⲧϩⲱⲧⲃ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲥ. ϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲁⲗⲏⲧ ⲛϣⲁϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲥ ϩⲁⲛⲉϥⲧⲏⲛϩ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ. 38ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲓ ⲕⲏ ⲛⲏⲧⲛ. 39ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ.

Copyright information for CopSahidica