Matthew 26

1ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 2ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲛ ⲛⲥⲁϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. 3ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ. 4ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲣⲟϥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ. 5ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡϣⲁ ⲁⲛ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲗⲁⲟⲥ.

6ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ϩⲙ ⲡⲏⲓ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲥⲟⲃϩ. 7ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲥⲟϭⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧⲥ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧϥ. ⲁⲥⲡⲱϩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲉϥⲛⲏϫ. 8ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲉⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲉⲡⲁⲓ. 9ⲛⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩϯⲡⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁϩⲁϩ ⲛⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ. 10ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲧⲉⲓⲥϩⲓⲙⲉ. ⲟⲩϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲥⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ. 11ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. 12ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲓⲥⲟϭⲛ ⲉϫⲙ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲛⲧⲁⲥⲁⲁⲥ ⲉⲡⲕⲟⲟⲥⲧ. 13ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲥⲉⲛⲁϫⲱ ϩⲱⲱϥ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲁⲓ ⲁⲁϥ ⲉⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲥ.

14ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲁ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ϣⲁⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. 15ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲙⲛⲧⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲙⲁⲁⲃ ⲛϩⲁⲧ. 16ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ.

17ϩⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲛⲥⲃⲧⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲛ ⲉⲟⲩⲟⲙϥ. 18ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉⲡⲥⲁϩ. ϫⲉ ⲁⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓⲛⲁⲣⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ϩⲁⲧⲏⲕ ⲙⲛ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 19ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲥⲟϥⲧⲉ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. 20ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲉϥⲛⲏϫ ⲙⲛ ⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 21ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ. 22ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 23ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲡ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲛ ⲧϫⲏ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ. 24ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϯ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ. ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲉⲙⲡⲟⲩϫⲡⲟϥ. 25ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕϫⲟⲟⲥ.

26ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲟϣϥ ⲁϥϯ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ. 27ⲁϥϫⲓ ⲟⲛ ⲛⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲁϥϯ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲏⲣⲧⲛ. 28ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲁϩⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁϩⲁϩ ⲉⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. 29ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲥⲱ ϫⲓⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛⲧⲉⲓⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲛⲃⲣⲣⲉ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ. 30ⲁⲩⲥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ.

31ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛϩⲏⲧ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲛⲁⲣⲱϩⲧ ⲙⲡϣⲱⲥ ⲛⲥⲉϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟϩⲉ. 32ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲣϣⲟⲣⲡⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 33ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛϩⲏⲧⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲧⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϩ. 34ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ ⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ. 35ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲉⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲛϯⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲕ ⲁⲛ. ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲡⲁⲓ. 36ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩϭⲱⲙ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲅⲉⲑⲥⲏⲙⲁⲛⲉⲓ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϣⲁⲛϯⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲧⲁϣⲗⲏⲗ. 37ⲁϥϫⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ. ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲗⲩⲡⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲕⲙ ⲛϩⲏⲧ. 38ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲗⲩⲡⲉⲓ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ϭⲱ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙⲙⲁⲓ. 39ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲑⲏ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲓⲁⲡⲟⲧ ⲥⲁⲁⲧ ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲟⲩⲁϣⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲧⲕⲟⲩⲁϣⲥ. 40ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ. 41ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗϩⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲉⲛ ⲣⲟⲟⲩⲧ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲧⲉ. 42ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲡⲥⲛⲁⲩ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉϣϫⲉ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲡⲁⲓ ⲥⲁⲁⲧ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛ ⲧⲁⲥⲟⲟϥ ⲉⲓⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ. 43ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ. ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉⲩϩⲟⲣϣ. 44ⲁϥⲕⲱ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ⲉϥϫⲱ ⲙⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ. 45ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ϣⲁⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲕⲟⲧⲕ ϭⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛϭⲓϫ ⲛⲛⲉⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ. 46ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲟⲛ. ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ.

47ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲥⲓⲟⲩⲇⲁⲥ. ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲥⲏϥⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲩϭⲉⲣⲟⲟⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. 48ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁϯⲡⲉⲓ ⲉⲣⲱϥ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ. 49ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯⲡⲉⲓ ⲉⲣⲱϥ. 50ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϯ ⲙⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ. 51ⲉⲓⲥⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲙⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲁϥⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲧⲱⲕⲙ ⲛⲧⲉϥⲥⲏϥⲉ ⲁϥⲣⲱϩⲧ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲁϥϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ. 52ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲧⲉⲕⲥⲏϥⲉ ⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲉⲓϩ. ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩϫⲓⲥⲏϥⲉ ⲉⲩⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲏϥⲉ. 53ⲏⲛⲅϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲥⲉⲡⲥⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛϥⲧⲁϩⲟ ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲗⲉⲅⲉⲱⲛ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. 54ⲛⲁϣ ϭⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ. 55ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ. ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϭⲟⲡⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲱϫ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲥⲏϥⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃ. ⲛⲉⲓϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲣⲡⲉ ⲉⲓϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟⲓ. 56ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ.

57ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲁⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ϣⲁⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ. 58ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ϣⲁⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲑⲁⲏ. 59ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ. 60ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ. ⲁϩⲁϩ ⲇⲉ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ. ⲙⲛ ⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓ ⲥⲛⲁⲩ. 61ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲁⲓ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲣⲡⲉ ⲉⲕⲟⲧϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ. 62ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲅⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲛ. ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ. 63ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲕⲱ ⲛⲣⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 64ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕϫⲟⲟⲥ. ⲡⲗⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛⲧϭⲟⲙ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲛ ⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲧⲡⲉ. 65ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲡⲱϩ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲓⲟⲩⲁ ⲛⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲓⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲟⲩⲁ. 66ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲡⲙⲟⲩ. 67ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲕⲗⲯ ⲉϫⲱϥ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲁⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ 68ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣⲁϩⲧⲕ.

69ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲓⲡⲥⲁⲙⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲁⲩⲗⲏ. ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲟⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛⲉⲕ ⲙⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ. 70ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ. 71ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲁⲉⲓⲧ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲕⲉⲟⲩⲉⲓ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲛⲉⲧϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. 72ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲉϥⲣⲁⲛⲁϣ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 73ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲱⲕ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲕⲁⲥⲡⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 74ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲱⲣⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲁⲉⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ. 75ⲁϥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲟⲟϥ. ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ.

Copyright information for CopSahidica