Matthew 4

ⲧⲟⲧⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. ⲁϥⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛϩⲙⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ ϩⲙⲉ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁϥϩⲕⲟ. ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲓⲱⲛⲉ ⲣⲟⲉⲓⲕ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲉⲟⲉⲓⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁϥⲧⲁϩⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϫⲙ ⲡⲧⲏⲛϩ ⲙⲡⲣⲡⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟϫⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲓⲙⲁ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥⲛⲁϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ. ⲛⲥⲉϥⲓ ⲙⲙⲟⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲅϫⲱⲣⲡ ⲉⲩⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲓⲧϥ ⲛϭⲓ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲧⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲁϥⲧⲟⲩⲟϥ ⲉⲙⲙⲛⲧⲣⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϯⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲕϣⲁⲛⲡⲁϩⲧⲕ ⲛⲅⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁⲓ. 10 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲕⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲡⲉⲧⲕⲉϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ. 11 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲁⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁϥ.

12 ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 13 ⲁϥⲕⲱ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ. ⲁϥⲉⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ⲕⲁⲡⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. ⲧⲁⲓ ⲉⲧϩⲁⲧⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϩⲛ ⲛⲧⲟϣ ⲛⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲉⲓⲙ. 14 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. 15 ϫⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲉⲓⲙ. ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ. ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 16 ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲙⲛ ⲑⲁⲓⲃⲉⲥ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁϥϣⲁ ⲛⲁⲩ.

17 ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲁϥⲱ ⲉϫⲟⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ.

18 ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲁⲧⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲥⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ. ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲩϩⲓϣⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϫⲉ ⲛⲉϩⲉⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ. 19 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲟⲩⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲱⲓ. ⲧⲁⲣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ. 20 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱ ⲛⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ. ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ. 21 ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲑⲏ ⲛⲕⲉⲕⲟⲩⲓ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲥⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡϫⲟⲓ ⲙⲛ ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲉⲩⲥⲟϥⲧⲉ ⲛⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 22 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱ ⲛⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲙⲛ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ.

23 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲗⲟϫⲗϫ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲗⲁⲟⲥ. 24 ⲡⲉϥⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲕϩ ϩⲛ ϩⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ϩⲉⲛⲧⲕⲁⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟ ⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϩⲓⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲥⲏϭ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 25 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲇⲉⲕⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲙⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ .

Copyright information for CopSahidica