Matthew 5

1ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲧⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 2ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲣⲱϥ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. 3ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 4ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲣϩⲃⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥⲡⲥⲱⲡⲟⲩ. 5ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲙⲣⲁϣ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙⲡⲕⲁϩ. 6ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲉⲧⲟⲃⲉ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲓ. 7ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲛⲁⲏⲧ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲛⲁ ⲛⲁⲩ. 8ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 9ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲉϥⲣⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 11ⲛⲁⲓⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲉϭⲛⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲛⲥⲉⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲧⲛ. ⲛⲥⲉϫⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲩϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 12ⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲃⲉⲕⲉ ⲛⲁϣⲱϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲁⲧⲉⲧⲛϩⲏ.

13ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲃⲁⲁⲃⲉ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲗϩϥ ⲛⲟⲩ. ⲙⲉϥⲣϣⲁⲩ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉϩⲟⲙϥ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲣⲱⲙⲉ. 14ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϩⲱⲡ ⲉⲥⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲛ ⲟⲩⲧⲟⲟⲩ. 15ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩϫⲉⲣⲉⲟⲩϩⲏⲃⲥ ⲛⲥⲉⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲟⲩϣⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛϣⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲓϫⲛ ⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲛϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲏⲓ. 16ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲉⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲥⲉϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ.

17ⲙⲡⲣⲱϣ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲕⲁⲧⲁⲗⲩ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲏⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲕⲁⲧⲁⲗⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 18ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲡⲉ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙⲛ ⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲓⲱⲧⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲏⲟⲩϣⲱⲗϩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲛⲉⲩⲥⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 19ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲗ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲥⲟⲃⲕ ⲛϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥϯⲥⲃⲱ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟϭ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 20ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲧⲙⲣϩⲟⲩⲟ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲧⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ.

21ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲱⲧⲃ. ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲱⲧⲃ ⲇⲉ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. 22ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϭⲥ ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲓⲕⲏ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲕϣⲟⲩⲉⲓⲧ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲟϭ ϥⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲛⲥⲁⲧⲉ. 23ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲕⲛⲁⲧⲁⲗⲟ ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲛⲅⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲕ. 24ⲕⲱ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲓⲑⲏ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲅϩⲱⲧⲡ ⲙⲛ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲅⲉⲓ ⲛⲅⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ. 25ϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲟⲩⲱⲱⲙⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲙⲛ ⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁⲕ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲛϩⲟⲥⲟⲛ ⲕϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲛⲧⲉⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲕ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 26ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲕϯ ⲙⲡϩⲁⲉ ⲛⲕⲟⲛⲇⲣⲁⲛⲧⲏⲥ.

27ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲣⲛⲟⲉⲓⲕ. 28ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϭⲱϣⲧ ⲛⲥⲁⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲣⲟⲥ. ⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲉϥϩⲏⲧ. 29ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲟⲣⲕϥ ⲛⲅⲛⲟϫϥ ⲛⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲥⲉⲧⲙⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲛⲥⲁⲧⲉ. 30ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲥⲟⲗⲡⲥ ⲛⲅⲛⲟϫⲥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ. ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ. ⲛⲥⲉⲧⲙⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ.

31ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⲛⲁⲥ ⲛⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲟ. 32ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϫⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ. ϥⲛⲁⲧⲣⲉⲩⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲉⲓ ⲉⲁⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲛⲟϫⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϥⲟ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ.

33ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲱⲣⲕ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲕⲉϯ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲕⲁⲛⲁⲩϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 34ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 35ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲙⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲡϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϫⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟϭ ⲛⲣⲣⲟ ⲧⲉ. 36ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲧⲉⲕⲁⲡⲉ ϫⲉ ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲃⲱ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲃⲁϣ ⲏⲛϥⲕⲙⲟⲙ. 37ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲉ ⲛⲥⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲟⲛⲛⲙⲙⲟⲛ. ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ.

38ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩⲃⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲟϩⲃⲉ. 39ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲁϩⲧⲕ ⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲟϭⲉ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲕⲧⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲕⲉⲧⲉ. 40ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲉϥⲓ ⲛⲧⲉⲕϣⲧⲏⲛ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲡⲉⲕⲕⲉϩⲟⲓⲧⲉ. 41ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲟⲃⲉⲕ ⲛⲟⲩⲕⲟⲧ ⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲥⲛⲁⲩ. 42ⲡⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲕ ϯⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ⲙⲡⲣⲕⲧⲟϥ ⲛⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ.

43ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲅⲙⲉⲥⲧⲉ ⲛⲉⲕϫⲁϫⲉ. 44ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϫⲓⲛϫⲉⲉⲩⲉ. ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧⲡⲏⲧ ⲛⲥⲁⲧⲏⲩⲧⲛ. 45ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. ϫⲉ ϥⲧⲣⲉⲡⲉϥⲣⲏ ϣⲁ ⲉϫⲛ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ϥϩⲱⲟⲩ ⲉϫⲛ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ. 46ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛⲃⲉⲕⲉ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛϥ. ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. 47ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓ. 48ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉⲉⲩⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲡⲉ.

Copyright information for CopSahidica