Matthew 6

ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲡⲉⲧⲛϯ ⲉⲧⲙⲁⲁϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲛ ⲧⲏⲧⲛⲃⲉⲕⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ.

ϩⲟⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲕϣⲁⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲡⲣⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲧⲉⲕϩⲏ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛϩⲓⲣ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ. ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲧⲉⲕϩⲃⲟⲩⲣ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕⲟⲩⲛⲁⲙ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲛⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲉⲑⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲙ ⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ϥⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲕ.

ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲉ ⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲛ ⲛⲕⲗϫⲉ ⲛⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ ⲉϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ. ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲛⲅϣⲧⲁⲙ ⲙⲡⲉⲕⲣⲟ. ⲛⲅϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲡⲉⲑⲏⲡ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲙ ⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ϥⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲕ. ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲁϩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓϩⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲙⲛⲧϩⲁϩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲙⲡⲣⲉⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲩ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ. ⲧⲁⲓ ϭⲉ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟⲡ. 10 ⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲁⲣⲉⲥⲉⲓ ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ. ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉϥ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ. 11 ⲡⲉⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ. 12 ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲣⲟⲛ. ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 13 ⲛⲅⲧⲙϫⲓⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲅⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲛ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ. 14 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲕⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ϥⲛⲁⲕⲱ ϩⲱⲱϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ. 15 ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲕⲱ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛϥⲛⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ.

16 ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲩⲟⲕⲙ ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲩϩⲟ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ. 17 ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲱϩⲥ ⲛⲧⲉⲕⲁⲡⲉ ⲛⲅⲉⲓⲱ ⲙⲡⲉⲕϩⲟ. 18 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲕⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲙ ⲡⲡⲉⲑⲏⲡ ϥⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲕ.

19 ⲙⲡⲣⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲛⲁϩⲟ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ. ⲡⲙⲁ ⲛϣⲁⲣⲉ ⲧϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲙⲛ ⲑⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲕⲟ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲛϣⲁⲣⲉ ⲛⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϣⲟϫⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲥⲉϫⲓⲟⲩⲉ. 20 ⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲛⲁϩⲟ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲕⲟ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϭⲱⲧϩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲥⲉϫⲓⲟⲩⲉ. 21 ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲁϩⲟ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲕⲕⲉϩⲏⲧ.

22 ⲡϩⲏⲃⲥ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲗ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲡⲉ. ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. 23 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛⲕⲁⲕⲉ ⲉϣϫⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϭⲉ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲡⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲡⲉ.

24 ⲙⲛϭⲟⲙ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲏⲅⲁⲣ ϥⲛⲁⲙⲉⲥⲧⲉ ⲟⲩⲁ ⲛϥⲙⲉⲣⲉ ⲟⲩⲁ ⲏⲛϥϭⲟⲗϫϥ ⲛⲟⲩⲁ ⲛϥⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲙⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲙⲛ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲙⲁⲙⲱⲛⲁⲥ.

25 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲏⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙ ⲏ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲟⲧ ⲁⲛ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲃⲥⲱ. 26 ϭⲱϣⲧ ⲉⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲥⲉϫⲟ ⲁⲛ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲱϩⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲥⲁⲛϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϣⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 27 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲉϩⲟⲩⲙⲁϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥϣⲓⲏ. 28 ⲁⲩⲱ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲑⲃⲥⲱ ϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲉⲕⲣⲓⲛⲟⲛ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲥⲉϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲥⲉⲣⲉⲓⲟⲡⲉ ⲁⲛ. 29 ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ϩⲙ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲉϥϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲁ ⲛⲛⲁⲓ. 30 ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲉⲧⲣⲓⲣ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲧⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 31 ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ. ⲏⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲟⲟϥ. ⲏⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ. 32 ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ. ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 33 ϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲁⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ. 34 ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϭⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ. ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲣⲟϥ. ϩⲱ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉϥⲕⲁⲕⲓⲁ.

Copyright information for CopSahidica