Matthew 8

1ⲉϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ. 2ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲁ ⲉϥⲥⲟⲃϩ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲧⲃⲃⲟⲓ. 3ⲁϥⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲧⲃⲃⲟ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲧⲃⲃⲟ ⲛϭⲓ ⲡⲉϥⲥⲱⲃϩ. 4ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲣϫⲟⲟⲥ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲱⲕ ⲛⲅⲧⲟⲩⲟⲕ ⲉⲡⲟⲩⲏⲏⲃ. ⲛⲅⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ.

5ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ 6ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛⲏϫ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲁⲏⲓ ⲉϥⲥⲏϭ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 7ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲩ ⲧⲁⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ. 8ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲟⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϫⲓⲥ ⲙⲙⲁⲧⲉ ϩⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲗⲟ. 9ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲣⲁⲧ ϣⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲁϩⲙϩⲁⲗ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ ⲛϥⲁⲁϥ. 10ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓϩⲉ ⲉⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲧⲉⲓϭⲟⲧ ⲛⲧⲛⲗⲁⲁⲩ ϩⲙ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 11ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲙⲁ ⲛϣⲁ ⲙⲛ ⲙⲙⲁⲛϩⲱⲧⲛ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲙⲛ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙⲛ ⲓⲁⲕⲱⲃ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 12ⲛϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ. ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛ ⲡϭⲁϩϭϩ ⲛⲛⲟⲃϩⲉ. 13ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲗⲟ ⲛϭⲓ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

14ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉϥϣⲱⲙⲉ ⲉⲥⲛⲏϫ ⲁⲩⲱ ⲉⲥϩⲏⲙ. 15ⲁϥϫⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲥϭⲓϫ ⲁϥⲕⲁⲁⲥ ⲛϭⲓ ⲡⲉϩⲙⲟⲙ. ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁϥ. 16ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛϩⲁϩ ⲉⲩⲟ ⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ. ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ϩⲙ ⲡϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲕϩ. 17ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛⲛϣⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁⲛⲉⲛⲗⲟϫⲗⲉϫ.

18ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲓⲕⲣⲟ. 19ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲧⲁⲟⲩⲁϩⲧ ⲛⲥⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ. 20ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲃⲁϣⲟⲣ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲛⲉⲩⲃⲏⲃ. ⲁⲩⲱ ⲛϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲛⲉⲩⲙⲁϩ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛⲧϥⲙⲁ ⲛⲣⲉⲕⲧⲧⲉϥⲁⲡⲉ. 21ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲧⲱⲙⲥ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ. 22ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ ⲛⲅⲕⲱ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲱⲙⲥ ⲛⲛⲉⲩⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ.

23ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲇⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 24ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲕⲙⲧⲟ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲡϫⲟⲓ ϩⲱⲃⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛϩⲓⲙⲏ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲡⲉ. 25ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲁⲛϩⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁⲃⲱⲕ. 26ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲣϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲧⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲛⲧⲏⲩ ⲙⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϫⲁⲙⲏ. 27ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲙⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲏⲩ ⲙⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ.

28ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛⲛⲅⲉⲣⲁⲍⲏⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲣⲉϥϣⲟⲟⲣ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲙϩⲁⲁⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉϣⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 29ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲉϣⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ. 30ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲁⲅⲉⲗⲏ ⲇⲉ ⲛⲣⲓⲣ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲏⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ. 31ⲛⲣⲉϥϣⲟⲟⲣ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲕⲛⲁⲛⲟϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁϫⲟⲟⲩⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲅⲉⲗⲏ ⲛⲉϣⲁⲩ. 32ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϣⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓ ⲧⲁⲅⲉⲗⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧϣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 33ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩϫⲱ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲛⲁⲛⲉⲧⲟ ⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ. 34ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲥⲡⲥⲱⲡϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲧⲟϣ.

Copyright information for CopSahidica