Matthew 9

ⲁϥⲁⲗⲉ ⲇⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ ⲁϥϫⲓⲟⲟⲣ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲥⲏϭ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲓϫⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲛⲕⲟⲧⲕ. ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲥⲏϭ. ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ. ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉϩⲉⲛⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ. ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲙⲟⲧⲛ. ⲉϫⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲛⲉϫⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲥⲏϭ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅϥⲓ ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ. ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ. ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ.

ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉϥⲧⲉⲗⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲁⲑⲑⲁⲓⲟⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ. ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ. 10 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲛⲉⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϩⲓⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 11 ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲥⲁϩ ⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ. 12 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲉⲧⲧⲏⲕ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲡⲥⲁⲉⲓⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ ⲛⲉ. 13 ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲓⲟⲩⲉϣⲟⲩⲛⲁ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ. ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲧⲉϩⲙⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ.

14 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲧⲛⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ. ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲥⲉⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. 15 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲛⲛⲉϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁ ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲉⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲫⲟⲥⲟⲛ ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛϥⲓ ⲙⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ. 16 ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲓⲟⲩⲧⲟⲉⲓⲥ ⲛϣⲁⲓ ⲉⲩϣⲧⲏⲛ ⲙⲡⲗϭⲉ. ⲥⲛⲁϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲥⲕⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲛϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲡⲱϩ. 17 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩⲛⲉϫⲙⲣⲓⲥ ⲉϩⲱⲧ ⲛⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϣⲁⲩⲡⲱϩ ⲛϭⲓ ⲛϩⲱⲧ ⲛⲧⲉⲡⲏⲣⲡ ⲡⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲛⲕⲉϩⲱⲧ ⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϣⲁⲩⲛⲉϫⲏⲣⲡ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲁⲥⲕⲟⲥ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲟⲩⲟϫ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ.

18 ⲛⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲁϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲅⲧⲁⲗⲟ ⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲱⲛϩ. 19 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 20 ⲉⲓⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲥϫⲱϩ ⲉⲡⲧⲟⲡ ⲙⲡⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ. 21 ⲛⲉⲥϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲥ. ϫⲉ ⲉⲓϣⲁⲛϫⲱϩ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲡⲧⲟⲡ ⲛⲧⲉϥϣⲧⲏⲛ ϯⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ. 22 ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲙⲙⲟ ⲧⲁϣⲉⲉⲣⲉ ⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉ ⲛⲧⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 23 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲉϥϫⲟⲟⲩⲉ ⲙⲛ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩϣⲧⲣⲧⲱⲣ. 24 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲥⲛⲕⲟⲧⲕ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ. 25 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲥϭⲓϫ. ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ. 26 ⲡⲉϥⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

27 ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓ ⲃⲗⲗⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁ ⲛⲁⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. 28 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲏⲓ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲣⲡⲁⲓ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 29 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲱϩ ⲉⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ. 30 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ. ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲉ. 31 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϯ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲉⲓⲧ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.

32 ⲉϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲙⲡⲟ ⲉⲣⲉⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲓⲱⲱϥ. 33 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲙⲡⲟ. ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϩ ϩⲙ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 34 ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ.

35 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩϣⲧ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛϯⲙⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲗⲟϫⲗⲉϫ ⲛⲓⲙ. 36 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥϣⲛϩⲧⲏϥ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲥⲕⲩⲗⲗⲉⲓ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏϫ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩϣⲱⲥ. 37 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲱϩⲥ ⲙⲉⲛ ⲛⲁϣⲱϥ. ⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲟⲃⲕ. 38 ⲥⲉⲡⲥⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ⲙⲡⲱϩⲥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲉϫⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉϥⲱϩⲥ.

Copyright information for CopSahidica