Matthew 7

1ⲙⲡⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ. 2ϩⲙ ⲡϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϯϩⲁⲡ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡϣⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲛⲁϣⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲙⲟϥ. 3ⲁϩⲣⲟⲕ ⲇⲉ ⲕϭⲱϣⲧ ⲉⲡϫⲏ ⲉⲧ ϩⲙ ⲡⲃⲁⲗ ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. ⲡⲥⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛⲅⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 4ⲏⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ. ϭⲱ ⲧⲁⲛⲉϫⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲥⲟⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ. 5ⲡϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲥⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϫⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲃⲁⲗ ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. 6ⲙⲡⲣϯ ⲛⲛⲉⲧⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲛⲉⲙⲙⲉ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲛⲉϣⲁⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉϩⲟⲙⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲛⲥⲉⲡⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛ.

7ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲧⲁⲣⲟⲩϯ ⲛⲏⲧⲛ. ϣⲓⲛⲉ ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛϭⲓⲛⲉ. ⲧⲱϩⲙ ⲧⲁⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲏⲧⲛ. 8ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ ϥⲛⲁϫⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲧⲱϩⲙ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ. 9ⲏⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲕ. ⲙⲏ ϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ. 10ⲏⲛϥⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲟⲩⲧⲏⲃⲧ. ⲙⲏ ϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩϩⲟϥ. 11ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉϯ ⲛϩⲉⲛϯ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ. ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ϥⲛⲁϯ ⲛϩⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲛⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ. 12ϩⲱⲃ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

13ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧϭⲏⲩ. ϫⲉ ⲥⲟⲩⲟϣⲥ ⲛϭⲓ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲩⲉⲥⲧⲱⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ. 14ϫⲉ ⲥϭⲏⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲥϩⲉϫϩⲱϫ ⲛϭⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ.

15ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ. ⲡⲉⲩϩⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲟⲩⲱⲛϣ ⲛⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ ⲛⲉ. 16ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ. ⲙⲏⲧⲓ ϣⲁⲩϫⲉⲉⲗⲉ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϣⲟⲛⲧⲉ. ⲏϣⲁⲩⲕⲉⲧϥ ⲕⲛⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲁⲣⲟⲟⲩⲉ. 17ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲡϣⲏⲛ ⲇⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. 18ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲛⲟⲩϣⲏⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ϣⲏⲛ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 19ϣⲏⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⲛϥⲛⲁⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲥⲁⲧⲉ. 20ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ.

21ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. 22ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲏ ϩⲣⲁⲓ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲏ ϩⲣⲁⲓ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲣϩⲁϩ ⲛϭⲟⲙ. 23ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ϯⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲉϩ. ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ.

24ⲟⲩⲟⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲉϥⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲥⲁⲃⲉ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲕⲱⲧ ⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ. 25ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛϭⲓ ⲡϩⲱⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲉⲓϥⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲧⲏⲩ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϥϩⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ. 26ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲉϥⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲥⲟϭ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲕⲱⲧ ⲙⲡⲉϥⲏⲓ ϩⲓϫⲙ ⲡϣⲱ. 27ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛϭⲓ ⲡϩⲱⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲉⲓϥⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲧⲏⲩ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥϩⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ.

28ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥⲥⲃⲱ. 29ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲧϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲩⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ.

Copyright information for CopSahidica