Revelation of John 11

1ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲟⲩⲕⲁϣ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅϣⲓ ⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣⲧ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ. 2ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲩⲗⲏ ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲕⲁⲁⲥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲛⲅⲧⲙϣⲓⲧⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϩⲱⲙ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϩⲙⲉⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲉⲃⲟⲧ. 3ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲙⲡⲁⲙⲛⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲉⲩⲉ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲉ ⲙⲛ ⲥⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛϭⲟⲟⲩⲛⲉ ϩⲓⲱⲟⲩ. 4ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲧⲃⲱ ⲛϫⲟⲉⲓⲧ ⲥⲛⲧⲉ ⲙⲛ ⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲥⲛⲧⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲕⲁϩ. 5ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛⲉⲩϫⲁϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲟⲩⲧϥ. 6ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲉϣⲧ ⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲥϩⲱⲟⲩ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲕⲧⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ϩⲙ ⲡⲗⲩⲅⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲡⲥ ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲁϣⲥ. 7ⲉⲩϣⲁⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲛ ϥⲛⲁⲙⲓϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉϥϫⲣⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϥⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ. 8ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲏϫ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲉⲓⲁ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲕⲏⲙⲉ ⲡⲙⲁ ⲟⲛ ⲉⲧⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϩⲏⲧϥ. 9ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲩⲗⲏ ⲙⲛ ⲛⲁⲥⲡⲉ ⲙⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩϩⲱⲧⲃ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲟⲩϭⲟⲥ ⲛⲥⲉⲧⲙⲕⲁ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲉⲙⲥ ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ϩⲛ ⲛⲧⲁⲫⲟⲥ. 10ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲥⲉⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲥⲉⲟⲩⲛⲟϥ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲏⲇⲱⲣⲟⲛ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ. 11ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲟⲩϭⲁⲥ ⲁⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲱⲛϩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉϫⲛ ⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 12ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙϩⲓⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲩϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲩϫⲁϫⲉ. 13ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛⲕⲙⲧⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩ ⲛⲙⲏⲧ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲕⲙⲧⲟ ⲛϭⲓ ⲥⲁϣϥ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ.

14ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟⲓ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϥⲛⲏⲩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲛϭⲓ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲟⲩⲟⲓ.

15ⲁⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲣⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲣⲣⲣⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ. 16ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲩⲧ ⲁϥⲧⲉ ⲙⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲛⲉⲩⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲩϩⲟ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲛⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ϫⲉ ⲁⲕϫⲓ ⲛⲧⲉⲕⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲣⲣⲣⲟ. 18ⲁⲩⲛⲟⲩϭⲥ ⲛϭⲓ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲕⲟⲣⲅⲏ ⲙⲛ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ϯ ⲙⲡⲃⲉⲕⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛ ⲛⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲕⲟ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲕⲉⲡⲕⲁϩ. 19ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲧϭⲓⲃⲟⲇⲟⲥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲩⲕⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲉⲃⲣⲏϭⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲥⲙⲏ ⲙⲛ ϩⲉⲛϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲙⲧⲟ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲗⲁⲙⲡⲉ.

Copyright information for CopSahidica