Revelation of John 12

1ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥϭⲟⲟⲗⲉ ⲙⲡⲣⲏ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲟϩ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲛⲉⲥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲟⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲥⲁⲡⲏ 2ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲉⲉⲧⲉⲥϯⲛⲁⲁⲕⲉ ⲉⲥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϯⲛⲁⲁⲕⲉ ⲉⲙⲓⲥⲉ. 3ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲉϥⲧⲣⲉϣⲣⲱϣ ⲉⲩⲛ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲏ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛ ⲙⲏⲧ ⲛⲧⲁⲡ ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛϭⲣⲏⲡⲉ ϩⲓϫⲛ ⲛⲉϥⲁⲡⲏⲩⲉ 4ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥⲥⲁⲧ ⲁϥⲥⲱⲕ ⲙⲡⲟⲩ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙⲓⲥⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲥϣⲁⲛϫⲡⲉⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲉϥⲉⲟⲩⲟⲙϥ. 5ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲙⲓⲥⲉ ⲛⲟⲩϣⲣ ϩⲟⲟⲩⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲣⲡ ⲙⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ϣⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲁ ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ. 6ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲩⲙⲟⲥ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲁⲩⲥⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥⲁⲛⲟⲩϣⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲉ ⲙⲛ ⲥⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ.

7ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲙⲓϣⲉ 8ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩϭⲛ ⲡⲉⲩⲙⲁ ϩⲛ ⲧⲡⲉ. 9ⲁⲩⲛⲟⲩϫ ⲙⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲛⲟϭ ⲡϩⲟϥ ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲉⲧⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ. 10ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉϥⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲟⲩϫ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙⲡⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲛⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲡⲉⲧⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ. 11ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲁϥϫⲣⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲣⲉ ⲧⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ 12ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏⲏϩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲟⲩⲟⲓ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ϫⲉ ⲁⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϭⲱⲛⲧ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲥϥ.

13ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲧⲁⲥϫⲡⲉ ⲡϣⲣ ϩⲟⲟⲩⲧ. 14ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲧⲛϩ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲁⲉⲓⲧⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲥⲉϩⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲡⲉⲥⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥⲁⲛⲟⲩϣⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛ ⲧⲡⲁϣⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϩⲟϥ. 15ⲁⲩⲱ ⲡϩⲟϥ ⲁϥⲛⲟⲩϫ ⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲣⲱϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲟ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲣⲉⲥⲱⲙⲥ. 16ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲕⲁϩ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ ⲁϥⲱⲙⲕ ⲙⲡⲉⲓⲉⲣⲟ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲛⲟⲩϫ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ. 17ⲁⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϭⲱⲛⲧ ⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 18ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲓϫⲙ ⲡϣⲱ ⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ.

Copyright information for CopSahidica