Revelation of John 15

1ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲣⲉ ⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲗⲩⲅⲏ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϩⲁⲏ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡϭⲱⲛⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

2ⲁⲛⲁⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲁⲃⲁϭⲏⲉⲓⲛ ⲉⲥⲧⲏϩ ⲙ ⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ ⲙⲛ ⲧⲏⲡⲉ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲛ ⲟⲩⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲁⲃⲁϭⲏⲉⲓⲛ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲕⲓⲑⲁⲣⲁ ⲛⲧⲟⲟⲧⲩ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 3ⲉⲩϫⲱ ⲛⲧⲱⲇⲏ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲧⲱⲇⲏ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲉ ⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ ⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲕϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛⲛⲁⲓⲁⲓⲱⲛ 4ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲕ ⲁⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ.

5ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲣⲡⲉ ⲛⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲙⲡⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲡⲉ 6ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲗⲩⲅⲏ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲣⲡⲉ ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ ⲉⲩⲧⲃⲃⲏⲩ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲩⲙⲉⲥⲧⲛϩⲏⲧ ⲛⲟⲩⲙⲟϫϩϥ ⲛⲛⲟⲩⲃ. 7ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲁϥϯ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲫⲓⲁⲗⲏ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡϭⲱⲛⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ϣⲁ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ. 8ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣⲡⲉ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲗⲩⲅⲏ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.

Copyright information for CopSahidica