Revelation of John 19

1ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ. ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲛ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ. 2ϫⲉ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲉ ⲛⲉⲕϩⲁⲡ ϫⲉ ⲁⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲥⲧⲁⲕⲉ ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲥϭⲓϫ. 3ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲡⲥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ 4ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲙⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ.

5ⲁⲩⲱ ⲁϩⲉⲛⲥⲙⲏ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛ ⲛⲛⲟϭ. 6ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ. ϫⲉ ⲁϥⲣⲣⲣⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ. 7ⲙⲁⲣⲛⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲛϯⲗⲏⲗ ⲛⲧⲉⲛϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲅⲁⲙⲟⲥ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲁⲥⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲙⲟⲥ 8ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉⲥϭⲟⲟⲗⲉⲥ ⲛⲟⲩϣⲛⲥ ⲉϥⲟⲩⲟⲃϣ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϣⲛⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲃ.

9ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥϩⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲉⲡⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲛⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ. 10ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲡⲁϩⲧ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲉⲧⲣⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲣϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛⲅ ⲡⲉⲕϣⲃⲏⲣ ϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛ ⲛⲉⲕⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲓⲁ.

11ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲟⲩϩⲧⲟ ⲛⲟⲩⲟⲃϣ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉ ⲉϥⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲓϣⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 12ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲉⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉⲩⲛ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϭⲣⲏⲡⲉ ϩⲓϫⲛ ⲧⲉϥⲁⲡⲏ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲧⲟϥ 13ⲉϥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϥϫⲏϭ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 14ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲛⲉⲩⲟⲩⲏⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉϩⲉⲛϩⲧⲟ ⲛⲟⲩⲟⲃϣ ⲉⲩϭⲟⲟⲗⲉ ⲛϩⲉⲛϣⲛⲥ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲃⲃⲏⲩ. 15ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲉⲥⲧⲏⲙ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲣⲱϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲉϥⲉⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ⲙⲡⲉⲛⲓ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲱⲙ ⲛⲧⲉϩⲣⲱⲧ ⲙⲡⲏⲣⲡ ⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡϭⲱⲛⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ. 16ⲉⲩⲛ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉϫⲙ ⲡⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲙⲏⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ.

17ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲙ ⲡⲣⲏ ⲉϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲛϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ ⲉⲧϩⲏⲗ ⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲙϩⲓⲧⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲛⲟϭ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 18ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ ⲛϫⲱⲱⲣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛ ⲛⲣⲙϩⲉ ⲙⲛ ⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛ ⲛⲛⲟϭ. 19ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲉⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉⲡⲉϩⲧⲟ ⲛⲟⲩⲟⲃϣ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ. 20ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙ ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲟⲛϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲗⲩⲙⲛⲏ ⲛⲥⲁⲧⲉ ⲉⲧϫⲉⲣⲟ ϩⲛ ⲟⲩⲑⲏⲛ. 21ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲥⲏϥⲉ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁⲗⲉ ⲉⲡⲉϩⲧⲟ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲥⲁⲣⲝ.

Copyright information for CopSahidica