Revelation of John 2

1ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲥⲓⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲡⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲛⲛⲟⲩⲃ 2ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲕϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ ⲧⲉⲕϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲉϥⲓ ϩⲁⲛⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲕϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϩⲉⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲉ 3ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲧⲁⲕ ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲕϥⲓ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲕϩⲓⲥⲉ. 4ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲕⲱ ⲛⲥⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛϣⲟⲣⲡ. 5ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲛⲅⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲛⲅⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϯⲛⲏⲩ ⲛⲁⲕ ⲧⲁⲕⲓⲙ ⲉⲧⲉⲕⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲙⲁ ⲕⲧⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ. 6ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲧⲁⲕ ⲡⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲕⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲛⲓⲕⲟⲗⲁⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ϩⲱ ⲉϯⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 7ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲩⲥⲓⲁ. ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡϣⲏⲛ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓⲥⲟⲥ ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ

8ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ ⲥⲙⲩⲣⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲁⲏ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱⲛϩ 9ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲕⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲙⲛⲧϩⲏⲕⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓ ⲟⲩⲁⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲧⲉ. 10ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲉⲕⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁⲛⲉϫ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ ⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲙⲏⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙⲡⲱⲛϩ. 11ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ⲛⲛⲉⲩϫⲓⲧϥ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲙⲟⲩ ⲙⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ.

12ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉⲣⲅⲁⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲥⲏϥⲉ ⲉⲧⲧⲏⲙ ⲉⲡϩⲟ ⲥⲛⲁⲩ 13ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲏⲏϩ ⲧⲱⲛ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲕⲁⲣⲛⲁ ⲛⲧⲁ ⲡⲓⲥϯⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲡⲁⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲟⲩⲏⲏϩ ⲛϩⲏⲧϥ. 14ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲕ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲃⲁⲗⲁϩⲁⲙ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲧⲥⲁⲃⲉ ⲃⲁⲗⲁⲕ ⲉⲛⲉϫ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲉⲙ ϣⲱⲱⲧ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ. 15ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲕϩⲉ ϩⲱⲕ ⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲕ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲛⲛⲓⲕⲟⲗⲁⲓⲧⲏⲥ. 16ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ϭⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϯⲛⲏⲩ ⲛⲁⲕ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲧⲁⲙⲓϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲕ ϩⲛ ⲧⲥⲏϥⲉ ⲛⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ. 17ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲯⲏⲫⲟⲥ ⲉⲥⲟⲩⲟⲃϣ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓⲧϥ.

18ⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ ⲑⲓⲁⲧⲉⲓⲣⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉⲣⲉⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲙⲛⲧ ⲛⲃⲁⲣⲱⲧ 19ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲕⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲉⲕϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲛϩⲁⲉⲩ ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲛⲉⲕϣⲟⲣⲡ. 20ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲕⲱ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲍⲁⲃⲉⲗ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲉⲥϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲛⲁϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲟⲩⲉⲙϣⲱⲱⲧ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. 21ⲁⲓϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲥⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ. 22ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲛⲟⲩϫ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩϣⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲥⲧⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲥϩⲃⲏⲩⲉ 23ϯⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛⲛⲉⲥⲕⲉϣⲏⲣⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧϩⲟⲧϩⲉⲧ ⲛⲛⲉⲛϭⲗⲟⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 24ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲉⲧϩⲛ ⲑⲉⲓⲁⲧⲉⲓⲣⲁ ⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩ ⲧⲉⲓⲥⲃⲱ ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲑⲏⲡ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲛⲁⲧⲁⲗⲉⲕⲉϩⲣⲏϣⲉ ⲉϫⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ 25ⲡⲗⲏⲛ ⲡⲉⲧⲛ ⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ϣⲁⲛϯⲉⲓ. 26ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲣⲟ ⲛⲉϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁϩⲃⲏⲩⲉ ϣⲁⲃⲟⲗ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 27ⲛⲉϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟⲩⲟϣϥⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲱϭⲡ ⲛⲛⲉⲥⲕⲉⲩⲏ ⲙⲡⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲛⲥⲉⲟⲩⲟϣϥⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱ ⲛⲧⲁⲓϫⲓⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲁⲓⲱⲧ 28ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲥⲟ ⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ. 29ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

Copyright information for CopSahidica