Revelation of John 7

1ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲁⲩ ⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲕⲟⲟϩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲧⲏⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲏⲩ ⲛⲓϥⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲏⲉϫⲛ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲏⲉϫⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲏⲛ. 2ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲙⲙⲁ ⲛϣⲁ ⲙⲡⲣⲏ ⲉⲟⲩⲛ ⲟⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲁϥϫⲓ ϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁⲕⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ 3ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲧⲁⲕⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛ ⲛϣⲏⲛ ϣⲁⲛⲧⲛⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲉⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ. 4ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲏⲡⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲧⲃⲁ ⲙⲛ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗ 5ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲙⲛ ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲩⲧⲟⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛϩⲣⲟⲩⲃⲏⲛ ⲙⲛ ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲅⲁⲇ ⲙⲛ ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ 6ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲁⲥⲏⲣ ⲙⲛ ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲉⲓⲙ ⲙⲛ ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲙⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲙⲛ ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ 7ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲙⲛ ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲗⲉⲩⲉⲓ ⲙⲛ ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲉⲥⲁⲭⲁⲣ ⲙⲛ ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ 8ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲟⲛ ⲙⲛ ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲙⲛ ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ⲙⲛ ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϣⲟ ⲉⲩⲧⲟⲟⲃⲉ.

9ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲉϣϭ ⲙϭⲟⲙ ⲉⲟⲡϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲫⲩⲗⲏ ϩⲓⲁⲥⲡⲉ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉⲩϭⲟⲟⲗⲉ ⲛϩⲉⲛⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲃⲁ ϩⲛ ⲛⲉⲩϭⲓϫ 10ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ. 11ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲕⲱⲧⲉ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲩϩⲟ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 12ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲉⲓⲁ ⲙⲛ ⲡⲧⲁⲓⲟ ⲙⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲛ ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ.

13ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉ ⲛⲛⲉⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ. 14ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲛⲟϭ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲁⲩⲉⲓⲱ ⲛⲛⲉⲩⲥⲧⲟⲗⲏ ⲁⲩⲧⲃⲃⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ. 15ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲥⲉⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ ϩⲙ ⲡⲉϥⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϥⲛⲁⲣϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲛⲥⲉⲛⲁϩⲕⲟ ⲁⲛ 16ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲁⲛ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲏ ⲙⲛ ⲕⲁⲩⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ 17ϫⲉ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉⲧⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲙⲡⲩⲅⲏ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲱⲛϩ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲱⲧⲉ ⲛⲣⲙⲉⲓⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ.

Copyright information for CopSahidica