Romans 11

1ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁ ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲛⲅ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲉⲓⲛ. 2ⲙⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁ ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲩⲱⲛϥ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲏⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲛ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ. ⲛⲑⲉ ⲉϣⲁϥⲥⲙⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 3ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉⲕⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲉⲕⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩϣⲣϣⲱⲣⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲱϫⲡ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ. 4ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓϣⲱϫⲡ ⲛⲁⲓ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲕⲗϫⲡⲁⲧ ⲛⲧⲃⲁϩⲁⲗ. 5ⲧⲁⲓ ϭⲉ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲟⲩϣⲱϫⲡ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲱⲧⲡ ⲛⲭⲁⲣⲓⲥ. 6ⲉⲓ ⲧⲉ ⲉϣϫⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲣⲭⲁⲣⲓⲥ ⲁⲛ. 7ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲁⲓ ⲙⲡϥⲙⲁⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲧⲙⲛⲧⲥⲱⲧⲡ ⲇⲉ ⲙⲁⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲇⲉ ⲧⲱⲙ ⲛϩⲏⲧ. 8ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ϩⲉⲛⲃⲁⲗ ⲉⲧⲙⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲧⲙⲥⲱⲧⲙ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ. 9ϣⲁⲣⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲟⲛ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲧⲉⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲩϭⲟⲣϭⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲁϣ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲩ 10ⲙⲁⲣⲟⲩⲣⲕⲁⲕⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲧⲙⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩϫⲓⲥⲉ ⲛⲅⲟⲗⲕⲥ ⲛⲥⲏⲩ ⲛⲓⲙ.

11ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲱⲣⲡ ϫⲉ ⲉⲩⲉϩⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲉ ⲁⲡⲉⲩϫⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲡϯⲕⲱϩ ⲛⲁⲩ. 12ⲉϣϫⲉ ⲁⲡⲉⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲣⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲩϣⲱⲱⲧ ⲣⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲡⲉ ⲡⲉⲩϫⲱⲕ.

13ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲡϩⲟⲥⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲅ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ϯϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ 14ϫⲉ ⲉⲓⲉϯⲕⲱϩ ⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲧⲁⲧⲟⲩϫⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 15ⲉϣϫⲉ ⲁⲡⲉⲩⲧⲥⲧⲟ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲣϩⲱⲧⲡ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲥⲁ ⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 16ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲑⲁⲃ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲉⲓⲉ ⲡⲕⲉⲟⲩⲱϣⲙ ⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓⲉ ⲛⲉⲥⲕⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ.

17ⲉϣϫⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲁⲩϣⲁⲁⲧⲟⲩ. ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲃⲱ ⲛϫⲓⲧϩⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲧⲟϭⲕ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲉⲡⲕⲛⲛⲉ ⲛⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛⲧⲃⲱ ⲛϫⲟⲉⲓⲧ. 18ⲙⲡⲣϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲉϣϫⲉ ⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲉⲧϥⲓ ϩⲁ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲧⲉⲧϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ 19ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩϣⲉⲧ ϩⲉⲛⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲟϭⲧ 20ⲕⲁⲗⲱⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩϣⲁⲁⲧⲟⲩ ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲕⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲣϫⲓⲥⲉ ϭⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ. 21ⲉϣϫⲉ ⲙⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲥⲟ ⲉⲛⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲉⲧⲉϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ. ⲛϥⲛⲁϯⲥⲟ ϩⲱⲱⲕ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲕ 22ⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲙⲉⲛ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲉ. ⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲕϣⲁⲛϭⲱ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲱⲕ ⲥⲉⲛⲁϣⲁⲁⲧⲕ. 23ⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩϣⲁⲛⲧⲙϭⲱ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲟϭⲟⲩ. ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟϭⲟⲩ. 24ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩ ϣⲁⲁⲧⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲃⲱ ⲛϫⲓⲧϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁ ⲧⲉⲕⲙⲓⲛⲉ ⲁⲩⲧⲟϭⲕ ⲉⲩⲃⲱ ⲛϫⲓⲧⲛⲟⲩⲧⲙ. ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲣⲱ ⲛⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲟϭ ⲟⲩ ⲉⲧⲉⲩⲃⲱ ⲛϫⲟⲉⲓⲧ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ.

25ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲥⲁⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲟⲩⲧⲱⲙ ⲛϩⲏⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϣⲁⲛⲧⲉⲡϫⲱⲕ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ. 26ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩϫⲁⲓ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲥⲓⲱⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲟⲩϩⲙ ⲛϥⲕⲧⲉⲙⲙⲛⲧϣⲁϥⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲓⲁⲕⲱⲃ. 27ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲉⲓϣⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ 28ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲁⲩⲣϫⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲥⲱⲧⲡ ϩⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ. 29ϩⲉⲛⲁⲧⲣϩⲧⲏϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲧⲱϩⲙ. 30ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲛⲁⲓ. 31ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲁⲩⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛⲛⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲁ ⲛⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ. 32ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲡⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲁ ⲛⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

33ⲱⲡϣⲓⲕ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲛ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉ ⲛⲉⲩⲉϣⲙⲉϣⲧ ⲛϩⲁⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉ ⲛⲉⲩⲉϣⲛⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥϩⲓⲟⲟⲩⲉ. 34ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡϩⲏⲧ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉ ⲉⲓⲁⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲏⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲣⲉϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ. 35ⲏⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲧⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲁϥ. 36ϫⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲁⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ.

Copyright information for CopSahidica