Romans 16

1ϯⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲫⲟⲓⲃⲏ ⲧⲉⲛⲥⲱⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲧⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ ⲕⲉⲅⲭⲣⲉⲁⲓⲥ 2ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲟⲡⲥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲡϣⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲙⲙⲁⲥ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲛⲁⲁϩⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲟⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲁⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲱ.

3ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲣⲓⲥⲕⲁ ⲙⲛ ⲁⲕⲩⲗⲁ ⲛⲁϣⲃⲣ ⲣϩⲱⲃ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 4ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲱ ⲙⲡⲉⲩⲙⲁⲕϩ ϩⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ. ⲛⲁⲓ ⲉϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲕⲉⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 5ⲙⲛ ⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉⲩⲏⲉⲓ. ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲁⲓⲛⲉⲧⲟⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 6ϣⲓⲛⲉ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲡ ϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ. 7ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲛⲇⲣⲟⲛⲓⲕⲟⲥ ⲙⲛ ⲓⲟⲩⲛⲓⲁ ⲛⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁϣⲃⲣⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲧⲁϩⲏ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 8ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲙⲡⲗⲓⲁⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 9ϣⲓⲛⲉ ⲉⲟⲩⲣⲃⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲥⲧⲁⲭⲩⲥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ. 10ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲡⲉⲗⲗⲏⲥ ⲡⲥⲱⲧⲡ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲁⲡⲏⲉⲓ ⲛⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲃⲟⲩⲗⲟⲥ. 11ϣⲓⲛⲉ ⲉϩⲏⲣⲱⲇⲓⲱⲛ ⲡⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ. ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲁ ⲡⲏⲓ ⲛⲁⲣⲕⲓⲥⲥⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 12ϣⲓⲛⲉ ⲉⲧⲣⲩⲫⲱⲥⲁ ⲙⲛ ⲧⲣⲩⲫⲁⲓⲛⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲡⲍⲓⲥⲉ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲉⲣⲥⲓⲥ ⲧⲙⲉⲣⲓⲧ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲡ ϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 13ϣⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲟⲩⲫⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲓ. 14ϣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲥⲩⲅⲕⲣⲓⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲫⲗⲉⲅⲱⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲣⲙⲏ ⲙⲛ ⲡⲁⲧⲣⲟⲃⲁ ⲙⲛ ϩⲉⲣⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲩ. 15ϣⲓⲛⲉ ⲉⲫⲓⲗⲟⲗⲟⲅⲟⲥ ⲙⲛ ⲓⲟⲩⲗⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲏⲣⲉⲁⲥ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲗⲩⲙⲡⲁ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲩ. 16ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

17ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲱⲣϫ ⲙⲛ ⲛⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ. ⲡⲁⲣⲁ ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛⲧⲁ ⲧⲉⲧⲛϫⲓⲥⲃⲱ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 18ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲩϭⲓⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲧϩⲟⲗϭ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ϣⲁⲩⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙⲡϩⲏⲧ ⲛⲛⲃⲁⲗϩⲏⲧ. 19ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲱϩ ϣⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ϯⲣⲁϣⲉ ϭⲉ ⲉϫⲱⲧⲛ. ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲉⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲁⲕⲉⲣⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. 20ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲁⲟⲩϣϥ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϩⲁ ⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ.

21ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲁϣⲃⲣ ⲣϩⲱⲃ. ⲙⲛ ⲗⲟⲩⲕⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲓⲁⲥⲥⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲥⲱⲥⲓⲡⲁⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ. 22ϯϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉⲣⲧⲓⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ. 23ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲅⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϣⲁⲓϭⲟⲓⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲛ ⲕⲟⲩⲁⲣⲧⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ. 24[--]

25ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁϫⲣⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲕⲁⲧⲁ ⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲉⲛⲉϩ. 26ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ 27ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ϩⲓⲧⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ

Copyright information for CopSahidica