Romans 5

1ⲉⲁⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 2ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲉⲓϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϫⲛ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 3ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲣⲡⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛ ⲛⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲥⲣϩⲱⲃ ⲉⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. 4ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲏ. ⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲇⲉ ⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ. 5ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲉⲥϫⲓϣⲓⲡⲉ. ϫⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ. 6ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧⲉⲓ ⲉⲛⲟ ⲛϭⲱⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ. 7ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁ ⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲙⲉϣⲁⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥ. 8ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ. ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲉⲛⲟ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲛ. 9ⲛⲁϣⲱⲥ ϭⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲁⲛⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲧⲛⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲧⲟⲣⲅⲏ. 10ⲉϣϫⲉ ⲉⲛⲟ ⲛϫⲁϫⲉ ⲁⲛϩⲱⲧⲡ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲙⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. ⲛⲁϣⲱⲥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲁⲛϩⲱⲧⲡ ⲧⲛⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉϥⲱⲛϩ. 11ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲣⲡⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡϩⲱⲧⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ.

12ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲓ [[ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲁⲡⲱⲛϩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ]]. 13ϣⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲱⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲙⲛ ⲛⲟⲙⲟⲥ. 14ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲙⲟⲩ ⲣⲣⲣⲟ ϫⲓⲛ ⲁⲇⲁⲙ ϣⲁ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉϫⲛ ⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ.

15ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ. ⲉϣϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲙ ⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϩⲁϩ ⲙⲟⲩ. ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ϩⲛ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲥⲁϣⲁⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲁϩ. 16ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ. ⲛⲧⲁⲡϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲁ ⲉⲩⲧϭⲁⲉⲓⲟ. ⲡⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϩⲁϩ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲙⲁⲓⲟ. 17ⲉϣϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲡⲙⲟⲩ ⲣⲣⲣⲟ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲓⲟⲩⲁ. ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛⲉⲧϫⲓ ⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲥⲉⲛⲁⲣⲣⲣⲟ ϩⲙ ⲡⲱⲛϩ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲓⲟⲩⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 18ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲧϭ ⲁⲉⲓⲟ. ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲙⲁⲓⲟ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲛⲱⲛϩ. 19ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲁ ϩⲁϩ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ϣⲱⲡⲉ. ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. 20ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲣϩⲟⲩⲟ ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉϥⲛⲟⲃⲉ ⲁϣⲁⲓ ⲁⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲣϩⲟⲩⲉ ⲁϣⲁⲓ ⲛⲁϥ. 21ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲣⲣⲣⲟ ϩⲙ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲟⲛ ⲣⲣⲣⲟ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲧⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ.

Copyright information for CopSahidica