1 John 5

1 Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. 2Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. 3Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. 4Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. 5Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? 6On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina. 7Jer troje je što svjedoči: 8Duh, voda i krv; i to je troje jedno. 9Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga: 10Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedočanstvo kojim je svjedočio Bog za Sina svoga. 11I ovo je svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu njegovu. 12Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života. 13To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni. 14I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. 15I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali. 16Vidi li tko brata svojega gdje čini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat će mu život - onima koji čine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli. 17Svaka je nepravda grijeh. A postoji grijeh koji nije na smrt. 18Znamo: tko god je rođen od Boga, ne griješi; nego Rođeni od Boga čuva ga i Zli ga se ne dotiče. 19Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim. 20Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni. 21Dječice, klonite se idola!
Copyright information for Cro