Job 40

1 I Jahve se obrati Jobu i reče mu: 2"Zar će se s Jakim preti još kudilac? Tužitelj Božji nek' sam odgovori!" 3A Job odgovori Jahvi i reče: 4"Odveć sam malen: što da odgovorim? Rukom ću svoja zatisnuti usta. 5Riječ rekoh - neću više započeti; rekoh dvije - al' neću nastaviti." 6Nato Jahve odgovori Jobu iz oluje i reče: 7"Bokove svoje opaši k'o junak, ja ću te pitat', a ti me pouči. 8Zar bi i moj sud pogaziti htio, okrivio me da sebe opravdaš? 9Zar ti mišica snagu Božju ima, zar glasom grmjet' možeš poput njega? 10Ogrni se sjajem i veličanstvom, dostojanstvom se odjeni i slavom. 11Plani dÓe bijesom ognja jarosnoga, pogledom jednim snizi oholnika. 12Ponositoga pogledaj, slomi ga, na mjestu satri svakoga zlikovca. 13U zemlju sve njih zajedno zakopaj, u mračnu ih pozatvaraj tamnicu. 14Tada ću i ja tebi odat' hvalu što si se svojom desnicom spasio. 15A sada, dÓe promotri Behemota! Travom se hrani poput govečeta, 16u bedrima je, gle, snaga njegova, a krepkost mu u mišićju trbušnom. 17Poput cedra rep podignut ukruti, sva su mu stegna ispreplele žile. 18Mjedene cijevi kosti su njegove, zglobovi mu od željeza kvrge. 19Prvenac on je Božjega stvaranja; mačem ga je naoružao tvorac. 20Gore mu danak u hrani donose i sve zvijerje što po njima se igra. 21Pod lotosom on zavaljen počiva, guštik močvarni i glib kriju ga. 22Sjenu mu pravi lotosovo lišće, pod vrbama on hladuje potočnim. 23Nabuja li rijeka, on ne strahuje: nimalo njega ne bi zabrinulo da mu u žvale i sav Jordan jurne. 24Tko bi za oči uhvatio njega i tko bi mu nos sulicom probio? [ (Job 40:25) Zar loviš Levijatana udicom? Zar ćeš mu jezik zažvalit' užetom? ] [ (Job 40:26) Zar mu nozdrve trskom probost' možeš ili mu kukom probiti vilicu? ] [ (Job 40:27) Hoće li te on preklinjat' za milost, hoće li s tobom blago govoriti? ] [ (Job 40:28) I zar će s tobom savez on sklopiti da sveg života tebi sluga bude? ] [ (Job 40:29) Hoćeš li se s njim k'o s pticom poigrat' i vezat' ga da kćeri razveseliš? ] [ (Job 40:30) Hoće li se za nj cjenkati ribari, među sobom podijelit' ga trgovci? ] [ (Job 40:31) Možeš li kopljem njemu kožu izbost ili glavu mu probiti ostima? ] [ (Job 40:32) Podigni de ruku svoju na njega: za boj se spremi - bit će ti posljednji! ]
Copyright information for Cro