Proverbs 1

1 Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog: 2da se spozna mudrost i pouka, da se shvate razumne riječi; 3da se primi umna pouka, pravda i pravica i nepristranost; 4da se dade pamet neiskusnima, mladiću znanje i umijeće; 5kad mudar čuje, da umnoži znanje, a razuman steče mudrije misli; 6da razumije izreke i prispodobe, riječi mudraca i njihove zagonetke. 7Strah je Gospodnji početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku. 8Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke! 9Jer će ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata. 10Sine moj, ako te grešnici mame, ne pristaj; 11ako bi rekli: "Hodi s nama, da vrebamo krv, čekamo u zasjedi nevina ni za što; 12da ih progutamo žive kao carstvo smrti i cijele kao one koji silaze u grob; 13naplijenit ćemo svakojaka blaga, napuniti svoje kuće plijenom; 14bacat ćeš s nama svoj ždrijeb, svi ćemo zajedno imati jednu kesu." 15Sine moj, ne idi s njima na put, makni nogu od njihove staze. 16Jer na zlo trče svojim nogama i hite prolijevati krv. 17Jer uzalud je razapinjati mrežu pred očima svima pticama. 18A oni vrebaju vlastitu krv, postavljaju zasjedu svojemu životu. 19Takva je sudba svih lakomih na ružan dobitak: on ih života stane. 20Mudrost glasno uzvikuje na ulici, na trgovima diže svoj glas; 21propovijeda po bučnim uglovima, na otvorenim gradskim vratima govori svoje riječi: 22"Dokle ćete, vi glupi, ljubiti glupost i dokle će podsmjevačima biti milo podsmijevanje, i dokle će bezumnici mrziti znanje? 23Poslušajte moju opomenu! Gle, svoj duh pred vas izlijevam, hoću vas poučiti svojim riječima. 24Koliko sam vas zvala, a vi ste odbijali; pružala sam ruku, ali je nitko ne opazi. 25Nego ste odbacili svaki moj savjet i niste poslušali moje opomene; 26zato ću se i ja smijati vašoj propasti, rugat ću se kad vas obuzme tjeskoba: 27kad navali na vas strah kao nevrijeme i zgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka. 28Tada će me zvati, ali se ja neću odazvati; tražit će me, ali me neće naći. 29Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha 30niti su poslušali moj savjet, nego su prezreli svaku moju opomenu. 31Zato će jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta. 32Jer glupe će ubiti njihovo odbijanje, a nemar će upropastiti bezumne. 33A tko sluša mene, bezbrižan ostaje i spokojno živi bez straha od zla."
Copyright information for Cro