Proverbs 11

1 Lažna je mjera mrska Jahvi, a puna mjera mila mu je. 2S ohološću dolazi sramota, a u smjernih je mudrost. 3Pravednike vodi nevinost njihova, a bezbožnike upropašćuje njihova opačina. 4Ne pomaže bogatstvo u dan Božje srdžbe, a pravednost izbavlja od smrti. 5Nedužnomu pravda njegova put utire, a zao propada od svoje zloće. 6Poštene izbavlja pravda njihova, a bezbožnici se hvataju u svoju lakomost. 7Kad zao čovjek umre, nada propada i ufanje u imetak ruši se. 8Pravednik se od tjeskobe izbavlja, a opaki dolazi na mjesto njegovo. 9Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega, a pravednici se izbavljaju znanjem. 10Sa sreće pravedničke grad se raduje i klikuje zbog propasti opakoga. 11Blagoslovom pravednika grad se diže, a ustima opakih razara se. 12Nerazumnik prezire svoga bližnjega, dok čovjek uman šuti. 13Tko s klevetom hodi, otkriva tajnu, a čovjek pouzdana duha čuva se. 14Gdje vodstva nema, narod propada, jer spasenje je u mnogim savjetnicima. 15Veoma zlo prolazi tko jamči za drugoga, a bez straha je tko mrzi na jamstvo. 16Ljupka žena stječe slavu, a krepki muževi bogatstvo. 17Dobrostiv čovjek sam sebi dobro čini, a okrutnik muči vlastito tijelo. 18Opak čovjek pribavlja isprazan dobitak, a tko sije pravdu, ima sigurnu nagradu. 19Tko je čvrst u pravednosti, ide u život, a tko za zlom trči, na smrt mu je. 20Mrski su Jahvi srcem opaki, a mili su mu životom savršeni. 21Zaista, zao čovjek neće proći bez kazne, a rod će se pravednički izbaviti. 22Zlatan je kolut na rilu svinjskom: žena lijepa, a bez razuma. 23Pravednička je želja samo na sreću, a nada je opakih prolazna. 24Tko dijeli obilato, sve više ima, a tko škrtari, sve je siromašniji. 25Podašna duša nalazi okrepu, i tko napaja druge, sam će se napojiti. 26Tko ne da žita, kune ga narod, a blagoslov je nad glavom onoga koji ga prodaje. 27Tko traži dobro, nalazi milost, a tko za zlom ide, ono će ga snaći. 28Tko se uzda u bogatstvo, propada, a pravednici uspijevaju kao zeleno lišće. 29Tko vlastitu kuću zapusti, vjetar žanje, a luđak je sluga mudromu. 30Plod je pravednikov drvo života, i mudrac je tko predobiva žive duše. 31Ako se pravedniku plaća na zemlji, još će se više opakomu i grešniku.
Copyright information for Cro