Proverbs 13

Mudar sin sluša naputak očev, a podsmjevač ne sluša ukora. Od ploda usta svojih uživa čovjek sreću, a srce je nevjernika puno nasilja. Tko čuva usta svoja, čuva život svoj, a tko nesmotreno zbori, o glavu mu je. Uzaludna je žudnja lijenčine, a ispunit će se želja marljivih. Pravednik mrzi na lažljivu riječ, a opaki goji mržnju i sramotu. Pravda čuva pobožna, a opake grijeh obara. Netko se gradi bogatim, a ništa nema, netko se gradi siromašnim, a ima veliko bogatstvo. Otkup života bogatstvo je čovjeku; a siromah ne sluša opomene. Svjetlost pravednička blistavo sja, a svjetiljka opakih gasi se. 10 Oholost rađa samo svađu, a mudrost je u onih koji primaju savjet. 11 Naglo stečeno bogatstvo iščezava, a tko sabire pomalo, biva bogat. 12 Predugo očekivanje ubija srce, a ispunjena želja drvo je života. 13 Tko riječ prezire, taj propada, a tko poštiva zapovijedi, plaću dobiva. 14 Pouka mudračeva izvor je životni, ona izbavlja od zamke smrti. 15 Uvid u dobro pribavlja milost, a put bezbožnika hrapav je. 16 Svatko pametan djeluje promišljeno, a bezumnik se hvališe svojom ludošću. 17 Zao glasnik zapada u zlo, a vjeran poslanik donosi spasenje. 18 Siromaštvo i sramota onomu tko odbija pouku, a tko ukor prima, doći će do časti. 19 Slatka je duši ispunjena želja, a bezumnicima je mrsko kloniti se oda zla. 20 Druži se s mudrima, i postat ćeš mudar, a tko se drži bezumnika, postaje opak. 21 Grešnika progoni zlo, a dobro je nagrada pravednima. 22 Valjan čovjek ostavlja baštinu unucima, a bogatstvo se grešnikovo čuva pravedniku. 23 Izobilje je hrane na krčevini siromaškoj, a ima i tko propada s nepravde. 24 Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje. 25 Pravednik ima jela do sitosti, a trbuh opakih poznaje oskudicu.
Copyright information for Cro