Proverbs 14

Ženska mudrost sagradi kuću, a ludost je rukama razgrađuje. Tko živi s poštenjem, boji se Jahve, a tko ide stranputicom, prezire ga. U luđakovim je ustima šiba za oholost njegovu, a mudre štite vlastite usne. Gdje nema volova, prazne su jasle, a obilna je žetva od snage bikove. Istinit svjedok ne laže, a krivi svjedok širi laž. Podsmjevač traži mudrost i ne nalazi je, a razumni lako dolazi do znanja. Idi od čovjeka bezumna jer nećeš upoznati usne što zbore znanje. Mudrost je pametna čovjeka u tom što pazi na svoj put, a bezumnička ludost prijevara je. Luđacima je grijeh šala, a milost je Božja s poštenima. 10 Srce poznaje svoj jad, i veselje njegovo ne može dijeliti nitko drugi. 11 Dom opakih propast će, a šator će pravednika procvasti. 12 Neki se put učini čovjeku prav, a na koncu vodi k smrti. 13 I u smijehu srce osjeća bol, a poslije veselja dolazi tuga. 14 Otpadnik se siti svojim prestupcima, a dobar čovjek svojim radom. 15 Glupan vjeruje svakoj riječi, a pametan pazi na korak svoj. 16 Mudar se boji i oda zla se uklanja, a bezuman se raspaljuje i bez straha je. 17 Nagao čovjek čini ludosti, a razborit ih podnosi. 18 Glupaci baštine ludost, a mudre ovjenčava znanje. 19 Zli padaju ničice pred dobrima i opaki pred vratima pravednikovim. 20 I svom prijatelju mrzak je siromah, a bogataš ima mnogo ljubitelja. 21 Griješi tko prezire bližnjega svoga, a blago onomu tko je milostiv ubogima. 22 Koji snuju zlo, ne hode li stranputicom, a zar nisu dobrota i vjernost s onima koji snuju dobro? 23 U svakom trudu ima probitka, a pusto brbljanje samo je na siromaštvo. 24 Mudrima je vijenac bogatstvo njihovo, a bezumnima kruna - njihova ludost. 25 Istinit svjedok izbavlja duše, a tko laži širi, taj je varalica. 26 U strahu je Gospodnjem veliko pouzdanje i njegovim je sinovima utočište. 27 Strah Gospodnji izvor je života: on izbavlja od zamke smrti. 28 Mnoštvo je naroda ponos kralju, a bez puka knez propada. 29 Tko se teško srdi, velike je razboritosti, a nabusit duhom pokazuje ludost. 30 Mirno je srce život tijelu, a ljubomor je gnjilež u kostima. 31 Tko tlači siromaha huli na stvoritelja, a časti ga tko je milostiv ubogomu. 32 Opaki propada zbog vlastite pakosti, a pravednik i u samoj smrti nalazi utočište. 33 U razumnu srcu mudrost počiva, a što je u bezumnome, to se i pokaže. 34 Pravednost uzvisuje narod, a grijeh je sramota pucima. 35 Kralju je mio razborit sluga, a na sramotna se srdi.
Copyright information for Cro