Proverbs 15

Blag odgovor ublažava jarost, a riječ osorna uvećava srdžbu. Jezik mudrih ljudi proslavlja znanje, a usta bezumnih prosipaju ludost. Oči su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre. Blaga je besjeda drvo života, a pakosna je rana duhu. Luđak prezire pouku oca svog, a tko ukor prima, pametno čini. U pravednikovoj je kući mnogo blaga, a opaki zarađuje propast svoju. Usne mudrih siju znanje, a srce je bezumnika nepostojano. Žrtva opakog mrska je Jahvi, a mila mu je molitva pravednika. Put opakih Jahvi je mrzak, a mio mu je onaj koji ide za pravicom. 10 Oštra kazna čeka onog tko ostavlja pravi put, a umrijet će tko mrzi ukor. 11 I Šeol i Abadon stoje pred Jahvom, a nekmoli srca sinova ljudskih. 12 Podsmjevač ne ljubi onog tko ga kori: on se ne druži s mudrima. 13 Veselo srce razvedrava lice, a bol u srcu tjeskoba je duhu. 14 Razumno srce traži znanje, a bezumnička se usta bave ludošću. 15 Svi su dani bijednikovi zli, a komu je srce sretno, na gozbi je bez prestanka. 16 Bolje je malo sa strahom Gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir. 17 Bolji je obrok povrća gdje je ljubav nego od utovljena vola gdje je mržnja. 18 Gnjevljiv čovjek zameće svađu, a ustrpljiv utišava raspru. 19 Put je ljenivčev kao glogov trnjak, a utrta je staza pravednika. 20 Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju. 21 Ludost je veselje nerazumnomu, a razuman čovjek pravo hodi. 22 Ne uspijevaju nakane kad nema vijećanja, a ostvaruju se gdje je mnogo savjetnika. 23 Čovjek se veseli odgovoru usta svojih, i riječ u pravo vrijeme - kako je ljupka! 24 Razumnu čovjeku put života ide gore, da izmakne carstvu smrti koje je dolje. 25 Jahve ruši kuću oholima, a postavlja među udovici. 26 Mrske su Jahvi zle misli, a dobrostive riječi mile su mu. 27 Tko se grabežu oda, razara svoj dom, a tko mrzi mito, živjet će. 28 Pravednikovo srce smišlja odgovor, a opakomu usta govore zlobom. 29 Daleko je Jahve od opakih, a uslišava molitvu pravednih. 30 Bistar pogled razveseli srce i radosna vijest oživi kosti. 31 Uho koje posluša spasonosan ukor prebiva među mudracima. 32 Tko odbaci pouku, prezire vlastitu dušu, a tko posluša ukor, stječe razboritost. 33 Strah je Gospodnji škola mudrosti, jer pred slavom ide poniznost.
Copyright information for Cro