Proverbs 16

Čovjek snuje u srcu, a od Jahve je što će jezik odgovoriti. Čovjeku se svi njegovi putovi čine čisti, a Jahve ispituje duhove. Prepusti Jahvi svoja djela, i tvoje će se namisli ostvariti. Jahve je sve stvorio u svoju svrhu, pa i opakoga za dan zli. Mrzak je Jahvi svatko ohola duha: takav zaista ne ostaje bez kazne. Ljubavlju se i vjernošću pomiruje krivnja, i strahom se Gospodnjim uklanja zlo. Kad su Jahvi mili putovi čovječji, i neprijatelje njegove miri s njim. Bolje je malo s pravednošću nego veliki dohoci s nepravdom. Srce čovječje smišlja svoj put, ali Jahve upravlja korake njegove. 10 Proročanstvo je na usnama kraljevim: u osudi se njegova usta neće ogriješiti. 11 Mjere i tezulje pripadaju Jahvi; njegovo su djelo i svi utezi. 12 Mrsko je kraljevima počiniti opačinu, jer se pravdom utvrđuje prijestolje. 13 Mile su kraljevima usne pravedne i oni ljube onog koji govori pravo. 14 Jarost je kraljeva vjesnik smrti ali je mudar čovjek ublaži. 15 U kraljevu je vedru licu život, i njegova je milost kao oblak s kišom proljetnom. 16 Probitačnije je steći mudrost nego zlato, i stjecati razbor dragocjenije je nego srebro. 17 Životni je put pravednih: kloniti se zla, i tko pazi na svoj put, čuva život svoj. 18 Pred slomom ide oholost i pred padom uznositost. 19 Bolje je biti krotak s poniznima nego dijeliti plijen s oholima. 20 Tko pazi na riječ, nalazi sreću, i tko se uzda u Jahvu, blago njemu. 21 Mudar srcem naziva se razumnim i prijazne usne uvećavaju znanje. 22 Izvor je životni razum onima koji ga imaju, a ludima je kazna njihova ludost. 23 Mudračev duh urazumljuje usta njegova, na usnama mu znanje umnožava. 24 Saće meda riječi su ljupke, slatke duši i lijek kostima. 25 Neki se put čini čovjeku prav, a na kraju vodi k smrti. 26 Radnikova glad radi za nj; jer ga tjeraju usta njegova. 27 Bezočnik pripravlja samo zlo i na usnama mu je oganj plameni. 28 Himben čovjek zameće svađu i klevetnik razdor među prijatelje. 29 Nasilnik zavodi bližnjega svoga i navodi ga na rđav put. 30 Tko očima namiguje, himbu smišlja, a tko usne stišće, već je smislio pakost. 31 Sijede su kose prekrasna kruna, nalaze se na putu pravednosti. 32 Tko se teško srdi, bolji je od junaka, i tko nad sobom vlada, bolji je od osvojitelja grada. 33 U krilo plašta baca se kocka, ali je od Jahve svaka odluka.
Copyright information for Cro