Proverbs 19

Bolji je siromah koji živi u nedužnosti nego čovjek opakih usana i k tomu bezuman. Revnost bez razboritosti nije dobra, i tko brzo hoda, spotiče se. Ludost čovjeku kvari život, a srce mu se ljuti na Jahvu! Bogatstvo pribavlja mnoge prijatelje, a siromaha i njegov prijatelj ostavlja. Lažljiv svjekok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, neće uteći. Mnogi laskaju licu odličnikovu i svatko je prijatelj čovjeku darežljivu. Na siromaha mrze sva braća njegova, još više se udaljuju od njega prijatelji njegovi: on hlepi za dobrim riječima, ali ih ne nalazi! Tko stječe razboritost, ljubi sebe, a tko čuva razum, nalazi sreću. Lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, propada. 10 Ne dolikuje bezumnomu živjeti raskošno, a još manje sluzi vlast nad knezovima. 11 Um čovjeka usteže od srdžbe, a čast mu je oprostiti krivicu. 12 Kraljev je gnjev kao rika lavlja, a njegova milost kao rosa bilju. 13 Nesreća je ocu svojemu bezuman sin, i neprestano prokišnjavanje svađe su ženine. 14 Kuća se i bogatstvo baštine od otaca, a od Jahve je žena razumna. 15 Lijenost navlači čovjeku dubok san i nemarna duša gladuje. 16 Tko se drži zapovijedi, čuva život svoj, a tko ne pazi putove svoje, umire. 17 Jahvi pozaima tko je siromahu milostiv, i on će mu platiti dobročinstvo. 18 Kažnjavaj sina svoga dok ima nade, ali ne idi za tim da ga ubiješ. 19 Tko je jarostan, plaća globu, i kad ga štediš, samo uvećavaš njegov gnjev. 20 Slušaj savjet i primaj pouku, kako bi naposljetku postao mudar. 21 Mnogo je namisli u srcu čovječjem, ali što Jahve naumi, to i bude. 22 Dražest je čovjekova u dobroti njegovoj, i bolji je siromah od lažljivca. 23 Strah Gospodnji daje život, i tko se njime ispuni, zlo ga ne pohodi. 24 Lijenčina umače ruku u zdjelu, ali je ustima svojim ne prinosi. 25 Udari podsmjehivača, i lud se opameti; ukori razumnog, i shvatit će znanje. 26 Sin je sramotan i pokvaren tko zlostavlja oca i odgoni majku. 27 Prestani, sine moj, slušati naputke koji odvode od riječi spoznaje! 28 Nevaljao se svjedok podruguje pravdi i usta opakih gutaju nepravdu. 29 Pripravljene su kazne podsmjevačima i udarci za leđa bezumnika.
Copyright information for Cro