Proverbs 21

1 Kraljevo je srce u ruci Jahve kao voda tekućica; vodi ga kuda god hoće. 2Svaki je put čovjeku pravedan u vlastitim očima, a Jahve ispituje srca. 3Da se vrši pravda i čini pravo, draže je Jahvi nego žrtva. 4Ponosite oči i oholo srce i svjetiljka opakih - to je grijeh. 5Namisli marljivoga samo su na korist, a nagloga samo na siromaštvo. 6Blago stečeno jezikom lažljivim nestalna je ispraznost onih koji traže smrt. 7Opake će odnijeti nasilje njihovo jer ne žele činiti pravice. 8Zapleten je put zločinca, a pravo je djelo čista čovjeka. 9Bolje je živjeti pod rubom krova nego u zajedničkoj kući sa ženom svadljivom. 10Duša opakoga želi zlo: u njega nema samilosti ni za bližnjega. 11Kad se podsmjevač kazni, neiskusan postaje mudar, a mudri iz pouke crpe znanje. 12Na kuću opakoga pazi Svepravedni i opake strovaljuje u nesreću. 13Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha, i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati. 14Potajan dar utišava srdžbu, a poklon ispod ruke i žestoku jarost. 15Sud pravičan radost je pravedniku a užas zločincima. 16Čovjek koji skreće s puta razbora počivat će u zboru mrtvačkom. 17Tko ljubi veselje, postaje siromah, i tko ljubi vino i mirisno ulje, ne obogati se. 18Opak čovjek otkup je za pravednika, i bezbožnik stupa na mjesto pravednog. 19Bolje je živjeti u pustinji nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom. 20Krasno je blago i ulje u stanu mudroga, a bezuman ih čovjek rasipa. 21Tko teži za pravdom i dobrohotnošću, nalazi život i čast. 22Mudrac nadvladava i grad pun ratnika i krši silu u koju su se uzdali. 23Tko čuva usta i jezik svoj, čuva sebe od nevolje. 24Drzovitom i oholici ime je "podsmjevač"; on sve radi s prekomjernom drskošću. 25Lijenčinu ubija želja njegova jer mu ruke bježe od posla. 26Opak po cio dan živo želi, a pravednik daje i ne škrtari. 27Mrska je žrtva opakih, osobito kad se požudno prinosi. 28Lažljiv svjedok propada, a čovjek koji sluša, opet će govoriti. 29Opaki pokazuju drsko lice, a poštenjak učvršćuje put svoj. 30Nema mudrosti i nema razuma i nema savjeta protiv Jahve. 31Konj se oprema za dan boja, ali Jahve daje pobjedu.
Copyright information for Cro