Proverbs 28

Opaki bježe i kad ih nitko ne progoni, a pravednici su neustrašivi kao mladi lav. Kad se u zemlji griješi, mnogi su joj knezovi, a s čovjekom razumnim i umnim uprava je postojana. Čovjek opak koji tlači ubogoga - kiša je razorna poslije koje kruha nema. Koji zapuštaju Zakon, veličaju opake, a koji se drže Zakona, protive im se. Zli ljudi ne razumiju pravice, a koji traže Jahvu, razumiju sve. Bolji je siromah koji živi bezazleno nego bogataš koji kroči krivim putem. Tko se drži Zakona, razuman je sin, a tko se druži s izbjeglicama, sramoti oca svoga. Tko umnožava bogatstvo svoje lihvom i pridom, skuplja ga onomu tko je milostiv ubogima. Tko uklanja uho svoje da ne sluša Zakona, i molitva je njegova mrska. 10 Tko zavodi poštene na put zao, past će u jamu svoju, a pošteni će baštiniti sreću. 11 Bogat se čovjek čini sebi mudrim, ali će ga razuman siromah raskrinkati. 12 Velika je slava kad se raduju pravednici, a kad se dižu opaki, ljudi se kriju. 13 Tko skriva svoje grijehe, nema sreće, a tko ih ispovijeda i odriče ih se, milost nalazi. 14 Blago čovjeku uvijek bojaznu, jer čovjek okorjela srca zapada u nesreću. 15 Lav koji riče i gladan medvjed: takav je opak vladalac siromašnu narodu. 16 Nerazuman knez čini mnoga nasilja, a koji mrzi lakomost, dugo živi. 17 Onaj koga tišti krvna krivica, do groba bježi: ne zaustavljajte ga. 18 Spasava se tko živi pravedno, tko se koleba između dva puta, propada na jednom od njih. 19 Tko obrađuje svoju zemlju, nasitit će se kruha, a tko trči za tlapnjama, nasitit će se siromaštva. 20 Čestit čovjek stječe blagoslov, a tko hrli za bogatstvom, ne ostaje bez kazne. 21 Ne valja biti pristran na sudu, jer i za zalogaj kruha čovjek čini zlo. 22 Pohlepnik hrli za bogatstvom, a ne zna da će ga stići oskudica. 23 Tko kori čovjeka, nalazi poslije veću milost nego onaj koji laska jezikom. 24 Tko pljačka oca svoga i majku svoju i veli: "Nije grijeh", drug je razbojniku. 25 Lakomac zameće svađu, a tko se uzda u Jahvu, uspjet će. 26 Bezuman je tko se uzda u svoje srce, a spasava se tko živi mudro. 27 Tko daje siromahu, ne trpi oskudicu; a tko odvraća oči svoje, bit će proklet. 28 Kad se dižu opaki, ljudi se kriju, a kad propadaju, tad se množe pravednici.
Copyright information for Cro