Psalms 108

1 Pjesma. Psalam. Davidov. 2Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje: pjevat ću i svirati. 3Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit ću zoru jutarnju. 4Hvalit ću te, Jahve, među narodima, među pucima tebi ću pjevati, 5jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka tvoja vjernost. 6Uzvisi se, Bože, nad nebesa, slava tvoja nek' je nad svom zemljom! 7Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas! 8Bog reče u svom Svetištu: "Šekem ću razdijelit' kličući, dolinu ću Sukot izmjeriti. 9Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje! 10Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom ću baciti obuću, nad Filistejcem slaviti pobjedu!" 11Tko će me dovesti do utvrđena grada, tko će me dovesti do Edoma? 12Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar nećeš više, Bože, sa četama našim? 13Pomozi nam protiv dušmana, jer je ljudska pomoć ništavna! [ (Psalms 108:14) S Božjom pomoću hrabro ćemo se boriti, Bog će zgaziti naše dušmane. ]
Copyright information for Cro