Psalms 113

Aleluja! Hvalite, sluge Jahvine, hvalite ime Jahvino! Blagoslovljeno ime Jahvino sada i dovijeka! Od istoka sunca do zalaska hvaljeno bilo ime Jahvino! Uzvišen je Jahve nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje. Tko je kao Jahve, Bog naš, koji u visinama stoluje i gleda odozgo nebo i zemlju? Podiže iz prašine uboga, iz gliba vadi siromaha da ga posadi s prvacima, s prvacima svoga naroda. Nerotkinji daje da u domu stanuje kao radosna majka djece brojne.
Copyright information for Cro