Psalms 116

1 Ljubim Jahvu jer čuje vapaj molitve moje: 2uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah. 3Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke Podzemlja, snašla me muka i tjeskoba. 4Tada zazvah ime Jahvino: "O Jahve, spasi život moj!" 5Dobrostiv je Jahve i pravedan, pun sućuti je Bog naš. 6Jahve čuva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi. 7Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, jer Jahve je dobrotvor tvoj. 8On mi život od smrti izbavi, oči moje od suza, noge od pada. 9Hodit ću pred licem Jahvinim u zemlji živih. 10Ja vjerujem i kada kažem: "Nesretan sam veoma." 11U smetenosti svojoj rekoh: "Svaki je čovjek lažac!" 12Što da uzvratim Jahvi za sve što mi je učinio? 13Uzet ću čašu spasenja i zazvat ću ime Jahvino. 14Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim. 15Dragocjena je u očima Jahvinim smrt pobožnika njegovih. 16Jahve, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin sluškinje tvoje: ti si razriješio okove moje. 17Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ću ime Jahvino. 18Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim, 19u predvorjima Doma Jahvina, posred tebe, Jeruzaleme!
Copyright information for Cro