Psalms 116

Ljubim Jahvu jer čuje vapaj molitve moje: uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah. Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke Podzemlja, snašla me muka i tjeskoba. Tada zazvah ime Jahvino: "O Jahve, spasi život moj!" Dobrostiv je Jahve i pravedan, pun sućuti je Bog naš. Jahve čuva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi. Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, jer Jahve je dobrotvor tvoj. On mi život od smrti izbavi, oči moje od suza, noge od pada. Hodit ću pred licem Jahvinim u zemlji živih. 10 Ja vjerujem i kada kažem: "Nesretan sam veoma." 11 U smetenosti svojoj rekoh: "Svaki je čovjek lažac!" 12 Što da uzvratim Jahvi za sve što mi je učinio? 13 Uzet ću čašu spasenja i zazvat ću ime Jahvino. 14 Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim. 15 Dragocjena je u očima Jahvinim smrt pobožnika njegovih. 16 Jahve, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin sluškinje tvoje: ti si razriješio okove moje. 17 Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ću ime Jahvino. 18 Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim, 19 u predvorjima Doma Jahvina, posred tebe, Jeruzaleme!
Copyright information for Cro