Psalms 118

1 Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova! 2Neka rekne dom Izraelov: "Vječna je ljubav njegova!" 3Neka rekne dom Aronov: "Vječna je ljubav njegova!" 4Svi koji se Jahve boje neka reknu: "Vječna je ljubav njegova!" 5Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah: on me usliša i oslobodi. 6Jahve je sa mnom i ja ne strahujem: što mi tko može? 7Jahve je sa mnom, pomoć moja, i zbunjene gledam dušmane. 8Bolje se Jahvi uteći nego se uzdat' u čovjeka. 9Bolje se Jahvi uteći nego se uzdat' u mogućnike. 10Pogani me okružiše: imenom ih Jahvinim uništih. 11Opkoliše me odasvud: imenom ih Jahvinim uništih. 12Opkoliše me poput pčela, ubod im žeže kao trnje zapaljeno: imenom ih Jahvinim uništih. 13Gurahu me, gurahu, da me obore, ali mi Jahve pomože. 14Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj. 15Čuj! Radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika: Jahvina se proslavi desnica, 16Jahvina me uzdigne desnica, Jahvina se proslavi desnica! 17Ne, umrijeti neću nego živjeti i kazivat ću djela Jahvina. 18Kaznom teškom kaznio me Jahve, ali me smrti ne preda. 19Otvorite mi širom vrata pravde: ući ću, Jahvi zahvalit'! 20"Ovo su vrata Jahvina, na njih ulaze pravedni!" 21Zahvalit ću ti što si me uslišio i moj postao spasitelj. 22Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. 23Jahvino je to djelo: kakvo čudo u očima našim! 24Ovo je dan što ga učini Jahve: kličimo i radujmo se njemu! 25O Jahve, spasenje nam daj! Jahve, sreću nam daj! 26Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu! Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina! 27Obasjao nas Bog Jahve! Složite povorku s grančicama u ruci sve do rogova žrtvenika. 28Ti si Bog moj - tebi zahvaljujem: Bože moj, tebe ja uzvisujem. 29Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
Copyright information for Cro