Psalms 124

1 Hodočasnička pjesma. Davidova. Da nije Jahve za nas bio - neka slobodno rekne Izrael - 2da nije Jahve za nas bio: kad se ljudi digoše proti nama, 3žive bi nas progutali. Kad je uskipio bijes njihov na nas, 4voda bi nas podavila; bujica bi nas odnijela, 5vode pobješnjele sve nas potopile. 6Blagoslovljen Jahve koji nas ne dade za plijen zubima njihovim! 7Duša je naša poput ptice umakla iz zamke lovaca: raskinula se zamka, a mi umakosmo! 8Pomoć je naša u imenu Jahve koji stvori nebo i zemlju.
Copyright information for Cro