Psalms 125

Hodočasnička pjesma. Tko se uzda u Jahvu, on je kao brdo Sion: ne pomiče se, ostaje dovijeka. Bregovi okružuju Jeruzalem: Jahve okružuje narod svoj odsada i dovijeka. I neće vladati žezlo bezbožničko nad udesom pravednih, da ne bi pravedni ruke za bezakonjem pružili. Učini, Jahve, dobro dobrima i čestitima u srcu. A koji na krive skreću putove nek' ih istrijebi Jahve sa zločincima! Mir nad Izraelom!
Copyright information for Cro