Psalms 128

1 Hodočasnička pjesma. Blago svakome koji se Jahve boji, koji njegovim hodi stazama! 2Plod ruku svojih ti ćeš uživati, blago tebi, dobro će ti biti. 3Žena će ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kuće; sinovi tvoji k'o mladice masline oko stola tvojega. 4Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek koji se Jahve boji! 5Blagoslovio te Jahve sa Siona, uživao sreću Jeruzalema sve dane života svog! 6Vidio djecu svojih sinova, mir nad Izraelom!
Copyright information for Cro