Psalms 135

1 Aleluja! Hvalite ime Jahvino, hvalite, sluge Jahvine 2koji u Domu Jahvinu stojite u predvorjima Doma Boga našega! 3Hvalite Jahvu jer dobar je Jahve, pjevajte imenu njegovu jer je ljupko! 4Jer Jahve sebi odabra Jakova, Izraela za dragu svojinu. 5Znadem da je velik Jahve, da je nad bozima svim gospodar. 6Što god se Jahvi svidi, to čini na nebu i na zemlji, na moru i u bezdanima. 7Oblake diže s kraja zemlje; stvara kiši munje, vjetar izvodi iz skrovišta njegovih. 8On Egiptu pobi prvorođence, ljude i stoku podjednako. 9On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte, protiv Faraona i svih slugu njegovih. 10On pobi narode mnoge i pogubi kraljeve moćne: 11Sihona, kralja amorejskog, i Oga, kralja bašanskog, i sva kraljevstva kanaanska. 12I dade njihovu zemlju u baštinu, u baštinu Izraelu, narodu svom. 13Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena. 14Jer Jahve štiti narod svoj, slugama svojim on je milostiv. 15Kumiri poganski, srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo: 16usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide; 17uši imaju, a ne čuju; i nema daha u ustima njihovim. 18Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju. 19Dome Izraelov, Jahvu blagoslivljaj! Dome Aronov, Jahvu blagoslivljaj! 20Dome Levijev, Jahvu blagoslivljaj! Štovatelji Jahvini, Jahvu blagoslivljajte! 21Blagoslovljen sa Siona Jahve koji prebiva u Jeruzalemu!
Copyright information for Cro