Psalms 136

1 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar: vječna je ljubav njegova! 2Hvalite Boga nad bogovima: vječna je ljubav njegova! 3Hvalite Gospodara nad gospodarima: vječna je ljubav njegova! 4Jedini on učini čuda velika: vječna je ljubav njegova! 5Mudro sazda on nebesa: vječna je ljubav njegova! 6On utvrdi zemlju nad vodama: vječna je ljubav njegova! 7On načini svjetlila velika: vječna je ljubav njegova! 8Sunce da vlada danom: vječna je ljubav njegova! 9Mjesec i zvijezde da vladaju noću: vječna je ljubav njegova! 10On pobi prvorođence Egiptu: vječna je ljubav njegova! 11Izvede Izraela iz njega: vječna je ljubav njegova! 12Mišicom jakom, rukom ispruženom: vječna je ljubav njegova! 13On Crveno more razdvoji: vječna je ljubav njegova! 14Provede Izraela posred voda: vječna je ljubav njegova! 15I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: vječna je ljubav njegova! 16On narod svoj vođaše pustinjom: vječna je ljubav njegova! 17On udari kraljeve velike: vječna je ljubav njegova! 18I pogubi kraljeve moćne: vječna je ljubav njegova! 19Sihona, kralja amorejskog: vječna je ljubav njegova! 20Oga, kralja bašanskog: vječna je ljubav njegova! 21I njihovu zemlju dade u baštinu: vječna je ljubav njegova! 22U baštinu Izraelu, sluzi svome: vječna je ljubav njegova! 23On se spomenu nas u poniženju našem: vječna je ljubav njegova! 24Od dušmana nas naših oslobodi: vječna je ljubav njegova! 25On daje hrane svakom tijelu: vječna je ljubav njegova! 26Hvalite Boga nebeskog: vječna je ljubav njegova!
Copyright information for Cro