Psalms 136

Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar: vječna je ljubav njegova! Hvalite Boga nad bogovima: vječna je ljubav njegova! Hvalite Gospodara nad gospodarima: vječna je ljubav njegova! Jedini on učini čuda velika: vječna je ljubav njegova! Mudro sazda on nebesa: vječna je ljubav njegova! On utvrdi zemlju nad vodama: vječna je ljubav njegova! On načini svjetlila velika: vječna je ljubav njegova! Sunce da vlada danom: vječna je ljubav njegova! Mjesec i zvijezde da vladaju noću: vječna je ljubav njegova! 10 On pobi prvorođence Egiptu: vječna je ljubav njegova! 11 Izvede Izraela iz njega: vječna je ljubav njegova! 12 Mišicom jakom, rukom ispruženom: vječna je ljubav njegova! 13 On Crveno more razdvoji: vječna je ljubav njegova! 14 Provede Izraela posred voda: vječna je ljubav njegova! 15 I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: vječna je ljubav njegova! 16 On narod svoj vođaše pustinjom: vječna je ljubav njegova! 17 On udari kraljeve velike: vječna je ljubav njegova! 18 I pogubi kraljeve moćne: vječna je ljubav njegova! 19 Sihona, kralja amorejskog: vječna je ljubav njegova! 20 Oga, kralja bašanskog: vječna je ljubav njegova! 21 I njihovu zemlju dade u baštinu: vječna je ljubav njegova! 22 U baštinu Izraelu, sluzi svome: vječna je ljubav njegova! 23 On se spomenu nas u poniženju našem: vječna je ljubav njegova! 24 Od dušmana nas naših oslobodi: vječna je ljubav njegova! 25 On daje hrane svakom tijelu: vječna je ljubav njegova! 26 Hvalite Boga nebeskog: vječna je ljubav njegova!
Copyright information for Cro