Psalms 19

1 Zborovođi. Psalam. Davidov. 2Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih. 3Dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje. 4Nije to riječ, a ni govor nije, nije ni glas što se može čuti, 5al' po zemlji razliježe se jeka, riječi sve do nakraj svijeta sežu. Ondje suncu razape šator, 6te ono k'o ženik iz ložnice ide, k'o div kliče kad prelijeće stazu. 7Izlazi ono od nebeskog kraja, i put mu se opet s krajem spaja, ne skriva se ništa žaru njegovu. 8Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi; pouzdano je Svjedočanstvo Jahvino - neuka uči; 9prÓava je naredba Jahvina - srce sladi; čista je zapovijed Jahvina - oči prosvjetljuje; 10neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda; istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni, 11dragocjeniji od zlata, od zlata čistoga, slađi od meda, meda samotoka. 12Sluga tvoj pomno na njih pazi, vrlo brižno on ih čuva. 13Ali tko propuste svoje da zapazi? Od potajnih grijeha očisti me! 14Od oholosti čuvaj slugu svoga da mnome ne zavlada. Tad ću biti neokaljan, čist od grijeha velikoga. [ (Psalms 19:15) Moje ti riječi omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim. Jahve, hridi moja, otkupitelju moj! ]
Copyright information for Cro