Psalms 25

Davidov. $ALEF K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju, $BET u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani! $GIMEL Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće: postidjet će se koji se lako iznevjere. $DALET Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauči me svojim stazama! $HE Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: $VAU u tebe se pouzdajem svagda. $ZAJIN Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. $HET Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve! $TET Jahve je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. $JOD On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome. $KAF 10 Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji čuva Savez njegov i propise. $LAMED 11 Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik. $MEM 12 Ima li koga da se boji Jahve? On će ga poučiti kojim će putem krenuti. $NUN 13 Duša će mu u sreći počivati, a potomci će njegovi zaposjesti zemlju. $SAMEK 14 Prisan je Jahve s onima koji ga se boje i Savez svoj objavljuje njima. $AJIN 15 K Jahvi su svagda oči moje upravljene, jer mi nogu izvlači iz zamke. $PE 16 Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan. $SADE 17 Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me! 18 Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje! $REŠ 19 Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo i kakvom me mržnjom žestokom mrze. $ŠIN 20 Čuvaj dušu moju, izbavi me: neću se postidjeti, jer se tebi utekoh. $TAU 21 Nedužnost i čestitost nek' me štite, jer u tebe se uzdam, o Jahve. 22 Izbavi, Bože, Izraela iz sviju tjeskoba njegovih.
Copyright information for Cro