Psalms 3

1 Psalam. Davidov. Kad je David bježao pred sinom Abšalomom. 2Jahve, koliko je tlačitelja mojih, koliki se podižu na me! 3Mnogi su što o meni zbore: "Nema mu spasenja u Bogu!" 4Ti si ipak štit moj, Jahve; slavo moja, ti mi glavu podižeš. 5Iza sveg glasa Jahvi zavapih, i on me usliša sa svete gore svoje. 6Sad mogu leć' i usnuti, i onda ustat' jer me Jahve drži. 7Ne bojim se tisuća ljudi što me opsjedaju dušmanski. 8Ustani, o Jahve! Spasi me, o Bože moj! Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, opakima zube razbijaš. [ (Psalms 3:9) U Jahve je spasenje: na tvom narodu tvoj je blagoslov! ]
Copyright information for Cro