Psalms 30

Psalam. Pjesma za posvećenje Doma. Davidov. Veličam te, Jahve, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani. Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio; Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio. Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu! Jer samo za tren traje srdžba njegova, a čitav život dobrota njegova. Večer donese suze, a jutro klicanje. U svojoj sreći rekoh: "Neću se pokolebati nikada!" Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio, ali čim lice sakriješ, sav se uplašim. Tada, Jahve, zavapih k tebi i zazvah milosrđe Boga svojega: 10 "Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siđem? Zar će te prašina slaviti, zar će naviještati vjernost tvoju?" 11 Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni; Jahve, budi mi na pomoć! 12 Okrenuo si moj plač u igranje, skinuo kostrijet s mene i opasao me radošću. [ (Psalms 30:13) Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: Jahve, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti! ]
Copyright information for Cro