Psalms 34

Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom, a on $ALEF Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima! $BET Nek' se Jahvom duša moja hvali: nek' čuju ponizni i nek' se raduju! $GIMEL Veličajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno! $DALET Tražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. $HE U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. $ZAJIN Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. $HET Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. $TET Kušajte i vidite kako dobar je Jahve: blago čovjeku koji se njemu utječe! $JOD 10 Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje. $KAF 11 Osiromašiše mogućnici i gladuju, a koji traže Jahvu ne trpe oskudice. $LAMED 12 Dođite, djeco, i poslušajte me, učit ću vas strahu Gospodnjem. $MEM 13 O čovječe, ljubiš li život? Želiš li dane mnoge uživati dobra? $NUN 14 Jezik svoj oda zla suspreži i usne od riječi prijevarnih! $SAMEK 15 Zla se kloni, a čini dobro, traži mir i za njim idi! $PE 16 Oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove. $AJIN 17 Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji. $SADE 18 Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. $KOF 19 Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava. $REŠ 20 Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja. $ŠIN 21 On čuva sve kosti njegove: ni jedna mu se neće slomiti. $TAU 22 Opakost bezbošca ubija, platit će koji mrze pravednika. [ (Psalms 34:23) Jahve izbavlja duše slugu svojih, i neće platiti tko god se njemu utječe. ]
Copyright information for Cro