Psalms 37

1 Davidov. $ALEF Nemoj se žestiti na opake, zavidjet nemoj pakosnicima: 2kao trava brzo se osuše, k'o mlada zelen brzo uvenu. $BET 3U Jahvu se uzdaj i čini dobro, da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru. 4Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca! $GIMEL 5Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi. 6Pravda će tvoja zasjati k'o svjetlost i tvoje pravo k'o sunce podnevno. $DALET 7Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj, ne žesti se na onog koji ima sreće, na čovjeka koji spletke kuje. $HE 8Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, ne žesti se da zlo ne učiniš. 9Jer će biti satrti zlikovci, a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit će zemlju. $VAU 10Još malo i nestat će bezbožnika: mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema. 11Zemlju će posjedovati krotki, obilje mira oni će uživat'. $ZAJIN 12Bezbožnik smišlja zlo pravedniku i zubima škrguće na njega. 13A Gospod se njemu smije jer vidi da dan njegov dolazi. $HET 14Mač potežu bezbošci i zapinju lukove da obore jadnika i siromaha, da pokolju one koji hode pravim putem. 15Mačem će vlastito srce probiti, slomit će se njihovi lukovi. $TET 16Bolje je i malo u pravednika no golemo blago u zlotvora: 17jer će se ruke zlotvora slomiti, a Jahve je oslon pravedniku. $JOD 18Jahve se brine za život čestitih, dovijeka će trajati baština njihova. 19Neće se postidjeti u vrijeme nevolje, bit će siti u danima gladi. $KAF 20A bezbožnici će propasti, dušmani Jahvini povenut će k'o ures livada, poput dima se rasplinuti. $LAMED 21Bezbožnik zaima, ali ne vraća, pravednik se sažaljeva i daje. 22Oni koje Jahve blagoslovi baštinit će zemlju, a koje prokune bit će zatrti. $MEM 23Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku i mio mu je put njegov. 24Ako i posrne, ne pada jer ga Jahve drži za ruku. $NUN 25Mlad bijah i ostarjeh, al' ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruha prose. 26Uvijek je milosrdan i u zajam daje, na njegovu je potomstvu blagoslov. $SAMEK 27Zla se kloni i čini dobro, i ostat ćeš dovijeka. 28Jer Jahve ljubi pravdu i pobožnika svojih ne ostavlja. $AJIN Zauvijek će biti zatrti zlikovci, istrijebit će se potomstvo bezbožnika. 29Zemlju će posjedovati pravednici i živjet će na njoj dovijeka. $PE 30Pravednikova usta mudrost kazuju, a jezik njegov govori pravo. 31Zakon mu je Božji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi. $SADE 32Bezbožnik vreba pravednoga i smišlja da ga usmrti. 33Jahve ga neće ostaviti u njegovoj vlasti i neće dopustiti da ga na sudu osude. $KOF 34U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova: on će te uzvisit' i baštinit ćeš zemlju; radostan ćeš gledati propast bezbožnih. $REŠ 35Vidjeh obijesna zlotvora gdje se k'o cedar krošnjat širi. 36Prođoh, i gle - nema ga više; potražih ga i ne nađoh. $ŠIN 37Promatraj čestita i gledaj neporočna: mirotvorac ima potomstvo. 38A grešnici bit će svi iskorijenjeni, istrijebit će se zlikovačko sjeme. $TAU 39Od Jahve dolazi spas pravednicima, on im je zaklon u vrijeme nevolje. 40Jahve im pomaže, on ih izbavlja: on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti, jer u njemu traže okrilje.
Copyright information for Cro