Psalms 41

Zborovođi. Psalam. Davidov. Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve će ga spasiti! Jahve će ga štititi i živa sačuvati, sreću mu dati na zemlji i neće ga predati na volju dušmanima. Jahve će ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu. Zavapih: "Jahve, smiluj mi se, iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!" Neprijatelji zlo govore o meni: "Kad će umrijeti i kad će mu nestati imena?" I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja i vani opada. Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni; zlo mi dosuđuju: "Pogubna se pošast na nj oborila." Ili: "Tko jednom leže, više ne ustaje." 10 Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže. 11 A ti, Jahve, smiluj se meni i podigni me da im mogu uzvratiti. 12 Po tome ću znati da sam mio tebi: što se dušmanin moj neće veseliti nada mnom. 13 A mene ćeš zdrava uzdržati i pred svoje me lice staviti dovijeka. [ (Psalms 41:14) Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen! ]
Copyright information for Cro