Psalms 41

1 Zborovođi. Psalam. Davidov. 2Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve će ga spasiti! 3Jahve će ga štititi i živa sačuvati, sreću mu dati na zemlji i neće ga predati na volju dušmanima. 4Jahve će ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu. 5Zavapih: "Jahve, smiluj mi se, iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!" 6Neprijatelji zlo govore o meni: "Kad će umrijeti i kad će mu nestati imena?" 7I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja i vani opada. 8Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni; zlo mi dosuđuju: 9"Pogubna se pošast na nj oborila." Ili: "Tko jednom leže, više ne ustaje." 10Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže. 11A ti, Jahve, smiluj se meni i podigni me da im mogu uzvratiti. 12Po tome ću znati da sam mio tebi: što se dušmanin moj neće veseliti nada mnom. 13A mene ćeš zdrava uzdržati i pred svoje me lice staviti dovijeka. [ (Psalms 41:14) Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen! ]
Copyright information for Cro