Psalms 51

1 Zborovođi. Psalam. Davidov. 2 Kad je k Davidu došao prorok Natan poslije njegova grijeha 3Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! 4Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti! 5Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom. 6Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom: pravedan ćeš biti kad progovoriš, bez prijekora kada presudiš. 7Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja. 8Evo, ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše učiš me mudrosti. 9Poškropi me izopom da se očistim, operi me, i bit ću bjelji od snijega! 10Objavi mi radost i veselje, nek' se obraduju kosti satrvene! 11Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu! 12Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! 13Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene! 14Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim! 15Učit ću bezakonike tvojim stazama, i grešnici tebi će se obraćati. 16Oslobodi me od krvi prolivene, Bože, Bože spasitelju moj! Nek' mi jezik kliče pravednosti tvojoj! 17Otvori, Gospodine, usne moje, i usta će moja naviještati hvalu tvoju. 18Žrtve ti se ne mile, kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio. 19Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti. [ (Psalms 51:20) U svojoj dobroti milostiv budi Sionu i opet sagradi jeruzalemske zidine! ] [ (Psalms 51:21) Tada će ti biti mile žrtve pravedne i tad će se prinosit' teoci na žrtveniku tvojemu. ]
Copyright information for Cro