Psalms 68

1 Zborovođi. Davidov. Psalam. Pjesma. 2Bog nek' ustane! Razbježali se dušmani njegovi! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim! 3Kao što dim iščezava, i njih neka nestane! Kako se vosak topi na ognju, nek' nestane grešnika pred licem Božjim! 4Pravedni neka se raduju, neka klikću pred Bogom, neka kliču od radosti. 5Pjevajte Bogu, slavite mu ime! Poravnajte put onome koji ide pustinjom - kojemu je ime Jahve - i kličite pred njim! 6Otac sirota, branitelj udovica, Bog je u svom svetom šatoru. 7Napuštene okućit će Jahve, sužnjima pružit' sretnu slobodu: buntovnici samo ostaše u sažganoj pustinji. 8Kad si stupao, Bože, pred narodom svojim, dok si prolazio pustinjom, 9tresla se zemlja, nebo se rosilo pred Bogom, Sinaj drhtao pred Bogom, Bogom Izraela. 10Blagoslovljen dažd pustio si, Bože, na baštinu svoju, okrijepio je umornu. 11Stado se tvoje nastani u njoj, u dobroti, Bože, ti je spremi siromahu. 12Jahve riječ zadaje, veliko je mnoštvo radosnih vjesnika: 13kraljevi vojska bježe te bježe, domaćice plijen dijele. 14Dok vi počivaste među stadima, krila golubice zablistaše srebrom, a njeno perje žućkastim zlatom: 15ondje Svemogući razbijaše kraljeve, a ona poput snijega zablista na Salmonu. 16Božanska je gora gora bašanska vrletna. 17Zašto vi, gore vrletne, zavidno gledate na goru gdje se svidje Bogu prebivati? Jahve će na njoj boraviti svagda! 18Božja su kola bezbrojna, tisuću tisuća: Jahve sa Sinaja u Svetište dolazi! 19Na visinu uzađe vodeći sužnje, na dar si ljude primio, pa i one što ne žele prebivati kod Boga. 20Blagoslovljen Jahve dan za danom, nosi nas Bog, naš Spasitelj. 21Bog naš jest Bog koji spasava, Jahve od smrti izbavlja. 22Zaista, Bog će satrti glave dušmana svojih, kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima. 23Reče Gospodin: "Iz Bašana ću ih dovesti, dovest ću ih iz dubine mora, 24da okupaš nogu u krvi, da jezici tvojih pasa imadnu dio od dušmana." 25Ulazak ti, Bože, gledaju, ulazak moga Boga i Kralja u Svetište: 26sprijeda pjevači, za njima svirači, u sredini djevojke s bubnjićima. 27"U svečanim zborovima slavite Boga, slavite Jahvu, sinovi Izraelovi!" 28Predvodi ih najmlađi, Benjamin, koji ide pred njima, ondje su knezovi Judini sa četama svojim, knezovi Zebulunovi i knezovi Naftalijevi. 29Pokaži, Bože, silu svoju, silu kojom se, Bože, boriš za nas 30iz Hrama svojega u Jeruzalemu! Nek' ti kraljevi darove donose! 31Ukroti neman u trsci, stado bikova s teladi naroda! Neka se prostru pred tobom sa srebrnim žezlima: rasprši narode koji se ratu vesele! 32Nek' dođu velikani iz Egipta, Etiopija nek' pruži ruke Bogu! 33Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Jahvu, 34koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom! Čuj, glasom grmi, glasom svojim silnim: 35"Priznajte silu Božju!" Nad Izraelom veličanstvo njegovo, u oblacima sila njegova! [ (Psalms 68:36) Strašan je Bog iz svojega Svetišta. Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojemu. Blagoslovljen Bog! ]
Copyright information for Cro