Psalms 7

1 Tužaljka. Davidova. Ispjeva je Jahvi zbog Kuša Benjaminovca. 2O Jahve, Bože moj, tebi se utječem, od svih progonitelja spasi me, oslobodi, 3da mi dušu ne zgrabe kao lav što razdire, a nema tko da izbavi. 4Jahve, Bože moj, ako to učinih, ako je nepravda na rukama mojim, 5ako zlom uzvratih prijatelju, ili oplijenih nepravedna tužitelja: 6neka mi dušmanin progoni dušu i zgrabi je, neka mi život u zemlju satre i jetru u prašinu baci. 7Ustani, Jahve, u svom gnjevu, digni se na bijes tlačitelja mojih. Probudi se! Sud mi sazovi! 8Neka te okruži skupština narodna, nad njom sjedni visoko! 9O Jahve, dosudi mi pravo po pravosti mojoj i po nevinosti koja je u meni. 10Dokrajči bezakonje zlotvora, pravedna podigni, pravedni Bože koji proničeš srca i bubrege. 11Meni je štit Bog koji spasava čestita srca. 12Bog je pravedan sudac, on povazdan prijeti: 13ako se ne obrate, mač će naoštriti, luk će svoj zapet' i pravo smjerit'. 14Spremit će za njih smrtonosno oružje, strijele će svoje užariti. 15Eto, zlotvor zače nepravdu, otrudnje pakošću i podlost rodi. 16Iskopa jamu i prodube; sam u jamu svoju pade! 17Pakost će njegova pasti njemu na glavu, njemu na tjeme okrenut se nasilje njegovo. [ (Psalms 7:18) A ja ću hvaliti Jahvu zbog pravde njegove i pjevat ću imenu Jahve višnjega. ]
Copyright information for Cro