Psalms 7

Tužaljka. Davidova. Ispjeva je Jahvi zbog Kuša Benjaminovca. O Jahve, Bože moj, tebi se utječem, od svih progonitelja spasi me, oslobodi, da mi dušu ne zgrabe kao lav što razdire, a nema tko da izbavi. Jahve, Bože moj, ako to učinih, ako je nepravda na rukama mojim, ako zlom uzvratih prijatelju, ili oplijenih nepravedna tužitelja: neka mi dušmanin progoni dušu i zgrabi je, neka mi život u zemlju satre i jetru u prašinu baci. Ustani, Jahve, u svom gnjevu, digni se na bijes tlačitelja mojih. Probudi se! Sud mi sazovi! Neka te okruži skupština narodna, nad njom sjedni visoko! O Jahve, dosudi mi pravo po pravosti mojoj i po nevinosti koja je u meni. 10 Dokrajči bezakonje zlotvora, pravedna podigni, pravedni Bože koji proničeš srca i bubrege. 11 Meni je štit Bog koji spasava čestita srca. 12 Bog je pravedan sudac, on povazdan prijeti: 13 ako se ne obrate, mač će naoštriti, luk će svoj zapet' i pravo smjerit'. 14 Spremit će za njih smrtonosno oružje, strijele će svoje užariti. 15 Eto, zlotvor zače nepravdu, otrudnje pakošću i podlost rodi. 16 Iskopa jamu i prodube; sam u jamu svoju pade! 17 Pakost će njegova pasti njemu na glavu, njemu na tjeme okrenut se nasilje njegovo. [ (Psalms 7:18) A ja ću hvaliti Jahvu zbog pravde njegove i pjevat ću imenu Jahve višnjega. ]
Copyright information for Cro