Psalms 75

1 Zborovođi. Po napjevu "Ne razori!" Psalam. Asafov. Pjesma. 2Slavimo te, Bože, slavimo i zazivamo ime tvoje, pripovijedamo čudesa tvoja. 3"Kad odredim vrijeme, sudit ću po pravu. 4Pa neka se strese zemlja sa stanovnicima svojim, ja sam učvrstio stupove njezine." 5Drznike opominjem: "Ne budite drski!" bezbožnike: "Ne budite tako rogati!" 6Ne dižite roga svog protiv Neba, nemojte govoriti drsko na Boga! 7Jer niti sa istoka niti sa zapada, niti iz pustinje niti sa bregova ... 8Bog je koji sudi: ovoga snizuje, onog uzvisuje! 9Jer je u Jahvinoj ruci pehar pun vina pjenušava, začinjena mirisnim travama; iz njega on napaja, do taloga će ga iskapiti i ispiti svi zlotvori svijeta. 10A ja ću klicati dovijeka, pjevat ću Bogu Jakovljevu. [ (Psalms 75:11) Rogove ću polomiti bezbožniku, a pravednik će podići glavu. ]
Copyright information for Cro