Psalms 76

1 Zborovođi. Uza žičana glazbala. Psalam. Asafov. Pjesma. 2Na glasu je Bog u Judeji, u Izraelu veliko je ime njegovo! 3U Šalemu je Šator njegov, na Sionu boravište. 4Tu polomi strijele lukovima, štitove, mačeve, sve oružje. 5Blistav si od svjetla, veličanstveniji od bregova drevnih. 6Opljačkani su oni koji bijahu jaki srcem, i san svoj snivaju - klonuše ruke svim hrabrima. 7Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, skameniše se kola i konji. 8Strašan si ti, i tko da opstane kraj žestine gnjeva tvojega. 9S neba reče presudu - od straha zemlja zadrhta i zanijemje 10kad se diže Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji. 11Jer će te i bijes Edoma slaviti, i preživjeli iz Hamata štovat će te. 12Zavjetujte i izvršite zavjete Jahvi, Bogu svojemu, svi oko njega neka donose darove Strašnome [ (Psalms 76:13) koji obuzdava oholost knezova, koji je strašan kraljevima zemlje. ]
Copyright information for Cro